Exempel på kursinnehåll

Kursens innehåll utformas i överensstämmelse med kursens mål. Här följer exempel på vad kursen kan innehålla.

Exemplen i listan är indelade efter tre teman: grundläggande fakta om våld, särskild sårbarhet och myndigheternas roll.

Grundläggande fakta om våld

 • Definitioner av våld och olika former av våld,

 • våldets förekomst och omfattning,

 • prevalens,

 • våldets konsekvenser,

 • normaliserings- och uppbrottsprocessen,

 • maskulinitet och kopplingen till våldsutövande,

 • uppbrottstrappan,

 • bevittnar eller upplever våld?

Särskild sårbarhet

 • Intersektionell teori som redskap att förstå särskild sårbarhet,

 • särskild sårbarhet, generellt och specifikt,

 • heteronormativitet, minoritetsstress, homo-bi-transfobi. 

Myndigheternas roll

 • Stöd och insatser,händer som håller i papper vid ett bord.

 • skyldighet att göra en orosanmälan,

 • att identifiera våldsutsatthet,

 • yrkesetik,

 • samverkan,

 • våldet i konventioner och lagar:
  - globalt perspektiv (FN, Istanbulkonventionen, WHO)
  - Sveriges arbete (Istanbulkonventionen, GREVIO, Nationella strategin, lagstiftning),

 • olika myndigheters ansvarsområden,

 • handlingsplaner och rutiners betydelse och utformning.

Senast uppdaterad: 2022-11-04