Konkreta tips vid undervisningen

Här hittar du konkreta tips inför undervisningen om våld på universitetsnivå. 

 • Se till att vara uppdaterad vad gäller forskning, material och riktlinjer. Ta hjälp och stöd av den kunskap och det material som finns på området.

 • Förbered dig genom att läsa igenom checklistan inför undervisning och vanliga diskussioner som kan uppkomma under utbildningen. en föreläsningssal med många studenter. Bilden är tagen genom ett fönster.

 • Undersök vilka rutiner som finns på ditt universitet/högskola för att ta hand om våldsutsatta individer och hänvisa till dessa.
   
 • Lyft att alla erfarenheter kan finnas representerade i rummet och betona vikten av ett respektfullt klimat.
   
 • Ha kontaktuppgifter till studenthälsan samt Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 tillgängliga.
   
 • Tänk på att om någon student upplever undervisning om våld som påfrestande kan det behövas riktade åtgärder i form av extra stöd.

 • Lämna alltid rummet (såväl fysiskt som digitalt) sist av alla för att ge studenter möjlighet att prata med dig i enrum.
Senast uppdaterad: 2022-11-04