Inbjudan till lansering av webbstöd för vården

Socialstyrelsen och Nationellt centrum för kvinnofrid inbjuder till regionala konferenser om hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar och nyckelroll i arbetet mot våld.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och dessutom ett folkhälsoproblem. Forskning har visat på starka kopplingar mellan utsatthet för våld och fysisk och psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvården och tandvården har därför en nyckelroll när det gäller att upptäcka och ge stöd till patienter som har utsatts för våld.

På uppdrag av regeringen har Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Socialstyrelsen utvecklat ett nationellt webbaserat metod- och kompetensstöd som är speciellt anpassat för hälso- och sjukvården och tandvården. Nu ska webbstödet lanseras vid fem regionala konferenser med start i Umeå tisdag 20 februari 2018.

”Webbstöd för vården” lyfter fram gällande regelverk, aktuell kunskap och konkret information om verksamma metoder för att upptäcka och arbeta med våldsutsatta kvinnor. Stödet riktar sig både till hälso- och sjukvården och tandvården.

Välkommen till en dag som både sammanfattar hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar och lyfter fram det stöd och de verktyg för arbetet som finns tillgängligt för att underlätta och förbättra arbetet i den kliniska vardagen.

Innehåll

Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer
- Socialstyrelsens pågående uppdrag inom området våld i nära relation
- Vårdens nyckelroll i arbetet mot våld

Viktiga verktyg för vårdens arbete mot våld
- Presentation av Webbstöd för vården och Webbkurs om våld

Regionala lärande exempel

Regionala konferenser:

  • Umeå: 20 februari kl 10-15, Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus. Anmälan är stängd. Lokalt program. Seminariet kommer även att streamas. Gå in här för att se filmen från seminariet.
  • Göteborg: 27 februari kl 10-15, Radisson Blu Scandinavia Hotel. Anmälan är stängd. Lokalt program.
  • Karlstad: 6 mars kl 10-15, Karolinen Konferens. Anmälan är stängd. Lokalt program.           
  • Stockholm: 23 april kl 10-12. Svenska Läkaresällskapet. Anmälan är stängd. Lokalt program
  • Malmö: 13 november kl 10-12. Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus. Anmälan är stängd. Lokalt program.

Läs nyhet om webbstöd för vården
Läs nyhet om seminariet i Umeå och se film

Senast uppdaterad: 2021-11-18