Lanseringsseminarium Stockholm

Lansering av nytt nationellt kompetensstöd för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer i Stockholm.

Tid: Måndag 23 april kl 10-12, därefter bjuds på en enkel lunch. Registrering och kaffe 9.30–10.00

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

PROGRAM

Medverkande

Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, Gun Heimer, chef och professor vid Nationellt centrum för kvinnofrid, Katrin Westlund, jurist vid Socialstyrelsen och Eva Nevelius, informatör på NCK medverkar.

Innehåll

Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer
- Socialstyrelsens pågående uppdrag inom området våld i nära relation
- Vårdens nyckelroll i arbetet mot våld

Viktiga verktyg för vårdens arbete mot våld
- Presentation av Webbstöd för vården och Webbkurs om våld

Konferensen är kostnadsfri. Anmälan är stängd.

Varmt välkomna!

Gå till webbstöd för vården
Läs en nyhet om webbstöd för vården