Lanseringsseminarium Malmö

Lansering av nytt nationellt kompetensstöd för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer i Malmö.

Tid: Tisdag 13 november kl 10-15

Plats: Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus Malmö, Jan Waldenströmsgatan 5 

PROGRAM

9.30-10.00 Registrering och kaffe

10.00-12.00 Inledning

Marie Köhler enhetschef/barnhälsoöverläkare, med dr, Kunskapscentrum barnhälsovård och kvinnohälsa i region Skåne.

Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar

Socialstyrelsens pågående uppdrag inom området våld i nära relation
Kristina Olofsson, utredare, Socialstyrelsen

Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar enligt föreskrift och allmänna råd våld i nära relationer
Gabriella Falkelius, jurist, Socialstyrelsen

Vårdens nyckelroll i arbetet mot våld
Åsa Witkowski, verksamhetschef för patientverksamheten, Nationellt centrum för kvinnofrid

Lunch

Viktiga verktyg för vårdens arbete mot våld

13.00–14.00

Presentation av Webbstöd för vården och Webbkurs om våld
Annika Engström, projektledare, och Eva Nevelius, informatör, Nationellt centrum för kvinnofrid

Regionala lärande exempel

14.00–15.00

Folktandvården Skånes resa till att vilja se, vilja veta och våga fråga om våld
Pernilla Juréus, kvalitetschef

Bredd och förankring viktigt vid samverkan
Maj-Lis Olsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, landstinget Blekinge

Vi frågar alla
Pernilla Wargéus, leg barnmorska/projektledare
Anette Mörk, barnmorska/sexolog Barnmorskemottagningen City, Malmö

Avslutning

Konferensen är kostnadsfri.

Varmt välkomna!

Anmälan till seminariet i Malmö har stängt. Men det är fortfarande möjligt att e-posta till eva.nevelius@nck.uu.se om du undrar över något eller vill efteranmäla dig.

Läs en nyhet om webbstöd för vården
Se reportage från tidigare seminarier och en film från lanseringen i Umeå