Lanseringsseminarium Göteborg

Lansering av nytt nationellt kompetensstöd för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer i Göteborg.

Tid: Tisdag 27 februari kl 10-15

Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65, Göteborg

Program

9.30-10.00 Registrering och kaffe

10.00-12.00 Inledning

Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar

Socialstyrelsens pågående uppdrag inom området våld i nära relation
Kristina Olofsson, utredare, Socialstyrelsen

Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar enligt föreskrift och allmänna råd våld i nära relationer
Gabriella Falkelius, jurist, Socialstyrelsen

Vårdens nyckelroll i arbetet mot våld
Åsa Witkowski, verksamhetschef för patientverksamheten, Nationellt centrum för kvinnofrid

Lunch

12.45-15.00 Viktiga verktyg för vårdens arbete mot våld

Presentation av Webbstöd för vården och Webbkurs om våld
Annika Engström, projektledare, och Eva Nevelius, informatör, Nationellt centrum för kvinnofrid

Regionala lärande exempel

Region Västra Götaland. "Folktandvården Västra Götalands arbete mot våld i nära relationer".
Eva-Karin Bergström, enhetschef Hälsoodontologiska enheten.

"Alla ska få frågan om våld".
Petra Jochens, leg barnsjuksköterska, familjecentralen Fyren, Ytterby, Kungälv.

Region Halland. "Att fråga om våld inom kvinnohälsovård och ungdomsmottagning i Halland – tankar och erfarenheter".
Anneli Karlén, samordningsbarnmorska kvinnohälsovården.

Avslutning

Konferensen är kostnadsfri. Sista dag för anmälan är 22 februari. Anmälan är stängd.

Varmt välkomna!

Läs en nyhet om webbstöd för vården