Lanseringsseminarium Karlstad

Lansering av nytt nationellt kompetensstöd för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer i Karlstad.

Tid: Tisdag 6 mars kl 10-15

Plats: Karolinen Konferens, Våxnäsgatan 10, Karlstad

Program

9.30-10.00 Registrering och kaffe

10.00-12.00 Inledning

Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar

Socialstyrelsens pågående uppdrag inom området våld i nära relation
Kristina Olofsson, utredare, Socialstyrelsen

Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar enligt föreskrift och allmänna råd våld i nära relationer
Katrin Westlund, jurist, Socialstyrelsen

Vårdens nyckelroll i arbetet mot våld
Åsa Witkowski, verksamhetschef för patientverksamheten, Nationellt centrum för kvinnofrid

Lunch

13.00-15.00 Viktiga verktyg för vårdens arbete mot våld

Presentation av Webbstöd för vården och Webbkurs om våld
Annika Engström, projektledare, och Eva Nevelius, informatör, Nationellt centrum för kvinnofrid

Regionala lärande exempel

Landstinget Värmland. "Rutiner och handläggning av våldsutsatta i tandvården".
Christina Carlson, övertandläkare, Hälsoodontologiska enheten, Folktandvården.

Region Örebro. "Våld i nära relation med fokus på personer med funktionsnedsättning och särskild sårbarhet – ett utvecklingsarbete i Region Örebro län."
Malin Andersson Barbala, kurator, Anu Reilin, audionom, kompetensnätverk VINR, HAB samt Lilian Iwarson Sporrong, samordnare.

Landstinget Värmland. "Utbildargrupp – en kompetensresurs".
Carin Jonsson, utvecklingsledare.

Avslutning

Konferensen är kostnadsfri. Anmälan är stängd.

Varmt välkomna!

Läs en nyhet om webbstöd för vården