Lanseringsseminarium i Umeå

Lansering av nytt nationellt kompetensstöd för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer i Umeå.

Tid: Tisdag 20 februari kl 10-15

Plats: Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Program

9.30-10.00 Registrering och kaffe

10.00-12.00 Inledning

Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar

Socialstyrelsens pågående uppdrag inom området våld i nära relation
Kristina Olofsson, utredare, Socialstyrelsen

Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar enligt föreskrift och allmänna råd våld i nära relationer
Gabriella Falkelius, jurist, Socialstyrelsen

Vårdens nyckelroll i arbetet mot våld
Åsa Witkowski, verksamhetschef för patientverksamheten, Nationellt centrum för kvinnofrid

Lunch

13.00-15.00 Viktiga verktyg för vårdens arbete mot våld

Presentation av Webbstöd för vården och Webbkurs om våld
Annika Engström, projektledare, och Eva Nevelius, informatör, Nationellt centrum för kvinnofrid

Regionala lärande exempel

Västerbottens läns landsting. "Vårdprogram och rutiner i tandvården". 
Ingrid Bäckström, leg tandläkare, Ledningsstaben.

"Att arbeta med konsekvenserna av våldsutsatthet".
Birgitta Näsman Boberg, leg fysioterapeut, Åsa Söderberg, leg psykolog och psykoterapeut, ASTA-mottagningen Psykiatricentrum.

Landstinget Västernorrland. "Ungdomsmottagningen frågar om våldsutsatthet".
Maj Jonsson, barnmorska Örnsköldsvik och Ulrika Hafvenström, kurator, Sundsvall.

Region Härjedalen och Jämtland. "Systematiskt arbete för att höja kompetensen".
Ann Björch, kurator, BUP, och Carina Almqvist, Samordnare mot våld i nära relation, Jenny Einebrant, Samordnare Länsstyrelsen Jämtlands län. 

Avslutning

Konferensen är kostnadsfri. Anmälan är stängd. Seminariet streamades. Gå in här om du vill se det.

Läs en nyhet om webbstöd för vården