webbstöd för vården

Ett kompetensstöd för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer samt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.

Medarbetare på 1177 utbildas om våld

Carola Söderberg på 1177

LÄRANDE EXEMPEL. Flera utbildningsinsatser har genomförts av medarbetare på 1177. I Region Halland får personal på sjukvårdsrådgivningen utbildning om våld tillsammans med ambulanssjukvården, sjukresor och handläggare inom färdtjänst. I Region Uppsala har utbildningsinsatser lett till att rutiner för hanteringen av sekretess har tagits fram.
– Att ha kunskap om våldsutsatthet och kunna ställa frågor om våld handlar om patientsäkerhet, säger Carola Söderberg, vårdutvecklare på sjukvårdsrådgivningen 1177 i Region Halland.
Lärande exempel om utbildningsinsatser på 1177

Filmer om att ställa frågor om våld

För att ge medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tagit fram tolv utbildningsfilmer. 
Filmerna ger konkreta exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika vårdsituationer, bland annat i akutvården, psykiatrin, mödrahälsovården, hos allmänläkaren och inom tandvården. Filmerna är textade på svenska och engelska samt finns i syntolkade versioner.
Tolv utbildningsfilmer för vården om att ställa frågor om våld
Syntolkade versioner av utbildningsfilmerna om att ställa frågor om våld

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen presenteras i en kort film som kan beställas från Nationellt centrum för kvinnofrid

Nu finns det en informationsfilm om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Filmen, som finns på svenska, engelska, arabiska, farsi, spanska, somaliska och thailändska, är anpassad för sociala medier samt för väntrums-tv och går enkelt att ladda hem. Hjälp till att sprida numret till Kvinnofridslinjen! Kvinnofridslinjen 020-50 50 05 drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid på uppdrag av regeringen. 
Nedladdningsbar informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Så arbetar vården mot våld

LÄRANDE EXEMPEL. "Att arbeta mot våld" är ett magasin som samlar lärande exempel om arbetet för våldsutsatta. I temanumret "Vården" berättar reportagen om vårdens arbete för patienter som utsätts för våld. Tanken är att materialet ska fungera som inspiration och ge idéer till nya arbetssätt. Magasinet är det tredje numret i en serie. Beställ kostnadsfritt genom att skicka ett mejl till info@nck.uu.se 
Lärande exempel och magasinet som berättar om vårdens arbete för våldsutsatta

Reportage om den kommunala hemsjukvårdens betydelse för att upptäcka våldsutsatthet 

Samlad kunskap i utbildningspaket

NCK:s utbildningspaket samlar information ur olika perspektiv bland annat om grupper som kan befinna sig i en särskilt utsatt situation, såsom kvinnor med funktionsnedsättning. Varje paket innehåller en kort presentation av ämnesområdet, länkar till fördjupning och en intervju med en expert om till exempel bemötande.
Utbildningspaketen som samlar material om särskild sårbarhet

Fotokollage på fyra intervjuade experter.

Kontaktuppgifter till webbstödet

Har du frågor, behöver mer information eller vill tipsa om ett lärande exempel som skulle kunna bli ett nytt reportage på webbstöd för vården? Hör av dig till: 

Åsa Witkowski, ansvarig för NCK:s patientverksamhet
e-post: asa.witkowski@nck.uu.se
telefon: 018-611 28 01

Vill du sprida information om webbstöd för vården? Beställ gärna flyers för att dela ut till personalen genom att skicka ett mejl till info@nck.uu.se.

NCK har även utvecklat ett webbstöd för kommuner i samverkan med Länsstyrelserna.