webbstöd för vården

Ett kompetensstöd för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer samt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.

Filmer om att ställa frågor om våld

För att ge medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tagit fram tolv utbildningsfilmer.

De tolv dramatiserade filmerna ger konkreta exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika vårdsituationer, bland annat i akutvården, psykiatrin, mödrahälsovården, hos allmänläkaren och inom tandvården. 

Länk till filmerna

Så frågar fysioterapeuten om våld

LÄRANDE EXEMPEL. Fysioterapeuten Anna-Greta Elfström Olsson jobbar inom primärvården i Sandviken. Hon är van vid att träffa patienter som är eller har varit utsatta för våld. 
– Är man öppen för det är det lätt att upptäcka våldutsatthet. Fysioterapeuter har goda chanser att upptäcka våld eftersom vi både pratar med patienten och undersöker kroppen. 

Läs hela intevjun

Hemsjukvården kan spela viktig roll

LÄRANDE EXEMPEL. Den kommunala hemsjukvården har stora möjligheter att upptäcka våldsutsatthet. Nu planerar Monica Hansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Uppsala kommun, en utbildningssatsning för dem som arbetar inom hemsjukvården. 
– Vi möter patienter i hemmen och kan komma in i ärenden som ingen annan har vetskap om, säger hon. 

Läs hela reportaget  

Samlad kunskap i utbildningspaket

NCK:s utbildningspaket handlar bland annat om grupper som kan vara särskilt sårbara för våld. Varje paket innehåller en kort presentation av ämnesområdet, länkar till fördjupning och en intervju med en expert. Här svarar personer med stor kunskap inom området på frågor om till exempel bemötande.
Läs mer om utbildningspaketen

Fotokollage på fyra intervjuade experter.

Kontaktuppgifter till webbstödet

Har du frågor, behöver mer information eller vill tipsa om ett lärande exempel som skulle kunna bli ett nytt reportage på webbstöd för vården? Hör av dig till: 

Åsa Witkowski, ansvarig för NCK:s patientverksamhet
e-post: asa.witkowski@nck.uu.se
telefon: 018-611 28 01

NCK har tagit fram tre korta filmer för att sprida informationen om webbstöd för vården. Du kan se dem här och dela i dina kanaler. Det går även att beställa flyers att dela ut till personalen genom att e-posta till info@nck.uu.se.

NCK har även utvecklat ett webbstöd för kommuner i samverkan med Länsstyrelserna.