webbstöd för vården

Ett kompetensstöd för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer samt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.

Folktandvård frågar patienter om våld

LÄRANDE EXEMPEL. Folktandvården i Region Uppsala har utbildat alla medarbetare om utsatthet för våld. Totalt 600 personer har gått ”Webbkurs om våld” under våren 2021 och nu kan samtliga vuxna patienter få frågor om våldsutsatthet. Satsningen är en del av regionens nollvision för våld i nära relation. I en film tipsar Folktandvården om vad som behövs för att dra igång arbetet med att ställa frågor.

Lärande exempel om Folktandvårdens utbildningssatsning i Region Uppsala

Allt fler studenter går webbkursen

LÄRANDE EXEMPEL. Antalet studenter som genomfört webbkursen om våld har ökat stadigt de senaste åren. En av dem är Lovisa Amelin som arbetar som läkare på kvinnokliniken vid Nyköpings lasarett. Efter att ha gått kursen känner hon en större trygghet i att ställa frågan om våld.

– All vårdpersonal har en unik möjlighet att upptäcka våld. Man träffar patienterna i situationer där man kan fråga om våld på ett naturligt sätt och bör göra det, säger Lovisa Amelin.

Lärande exempel om studenter som gått webbkurs om våld

Att bli kallad att vittna

Personal i vården blir ibland kallade att vittna i domstol. Att vittna är en skyldighet, även för den som arbetar i vården och har sekretess, och det finns tydliga regler för när och om sekretessen får brytas.

– Patienter som har blivit utsatta för våld och omhändertas av vården är både patient och brottsoffer. Här möts det medicinska och det rättsliga, säger Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på NCK. 

Intervju med Åsa Witkowski på NCK om att som vårdpersonal bli kallad att vittna
Intervju med kammaråklagare Liselott Herschend 
Mer fakta om att bli kallad att vittna

Filmer om att ställa frågor om våld

För att ge medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tagit fram tolv utbildningsfilmer. 
Filmerna ger konkreta exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika vårdsituationer, bland annat i akutvården, psykiatrin, mödrahälsovården, hos allmänläkaren och inom tandvården. Filmerna är textade på svenska och engelska samt finns i syntolkade versioner.
Tolv utbildningsfilmer för vården om att ställa frågor om våld
Syntolkade versioner av utbildningsfilmerna om att ställa frågor om våld

Ladda ner och sprid film

NCK har tagit fram en informationsfilm om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. För att fler ska få kännedom om stödtelefonen är filmen översatt till en rad olika språk, såsom engelska, arabiska, farsi, spanska, somaliska och thailändska. Den är anpassad för sociala medier och går enkelt att ladda hem. Den har även anpassats till väntrums-tv i en mycket kort version (10 sekunder). 

Hjälp till att sprida numret till Kvinnofridslinjen 020-50 50 50!
Nedladdningsbar informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen presenteras i en kort film som kan beställas från Nationellt centrum för kvinnofrid

Kontaktuppgifter till webbstödet

Har du frågor, behöver mer information eller vill tipsa om ett lärande exempel som skulle kunna bli ett nytt reportage på webbstöd för vården? Hör av dig till: 

Åsa Witkowski, ansvarig för NCK:s patientverksamhet
e-post: asa.witkowski@nck.uu.se
telefon: 018-611 28 01

Vill du sprida information om webbstöd för vården? Beställ gärna flyers för att dela ut till personalen genom att skicka ett mejl till info@nck.uu.se.

NCK har även utvecklat ett webbstöd för kommuner i samverkan med Länsstyrelserna.

Senast uppdaterad: 2021-10-21