Möta våldsutsatta

Webbstöd för vården vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården och tandvården som möter patienter som utsatts för våld i nära relationer.
Läs mer om innehållet

Kunskap om särskild sårbarhet

Fotokollage på fyra intervjuade experter.

Våra utbildningspaket handlar bland annat om grupper som kan vara särskilt sårbara för våld. Varje paket innehåller en kort presentation av ämnesområdet, länkar till fördjupning och en intervju med en expert. Här svarar personer med stor kunskap inom området på frågor om till exempel bemötande.
Läs mer om utbildningspaketen

Kirurgen satsar på kunskap om våld

NYTT LÄRANDE EXEMPEL. Hela personalstyrkan vid kirurgavdelningen 65 B på Akademiska sjukhuset i Uppsala har utbildats om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Grunden har varit NCK:s utbildningslåda med rapporter och informationsmaterial som delats ut till samtliga chefer på avdelningar och enheter på sjukhuset.  
Läs om utbildningen på kirurgen

Foto på personal på kirurgavdelningen vid Akademiska sjukhuset

Kontaktuppgifter till webbstödet

Har du frågor, behöver mer information eller vill tipsa om ett lärande exempel som skulle kunna bli ett nytt reportage på webbstöd för vården? Hör av dig till: 

Åsa Witkowski, ansvarig för NCK:s patientverksamhet
e-post: asa.witkowski@nck.uu.se
telefon: 018-611 28 01

NCK har tagit fram tre korta filmer för att sprida informationen om webbstöd för vården. Du kan se dem här och dela i dina kanaler. Det går även att beställa flyers att dela ut till personalen genom att e-posta till info@nck.uu.se.

NCK har även utvecklat ett webbstöd för kommuner i samverkan med Länsstyrelserna.