I en akut situation

När en kvinna som varit utsatt för våld söker hälso- och sjukvård eller tandvård är det relativt ovanligt att situationen är akut. Men om situationen är akut finns det några saker som kan vara viktiga att tänka på.

Medicinskt omhändertagande

Vid ett akut medicinskt omhändertagande är det viktigt att ta hand om kvinnan så fort som möjligt. Tala alltid med henne i enrum. Ta utförlig anamnes och gör en noggrann helkroppsundersökning. Om kvinnan har behov av vård eller behandling ska den ges vid den enhet som är relevant för skadan.

Webbsida om dokumentation av skador

Webbsida om omhändertagande och spårsäkring efter ett sexuellt övergrepp

Varje region har ett vårdprogram eller liknande för omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor med mer utförlig information. NCK har samlat vårdprogram från landets regioner.

Webbsida som samlar vårdprogram och kontaktpersoner i respektive region.  

Hög risk för fortsatt partnervåld

Situationen kan också vara akut för att risken för fortsatt våld bedöms vara hög. Det kan då vara riskfyllt för kvinnan att gå hem igen. Diskutera vart hon kan vända sig om situationen blir hotfull.

Socialtjänst

Kontakta socialtjänsten som har ansvar för skyddat boende om det finns ett sådant behov och kvinnan samtycker till det. Utanför kontorstid finns oftast tillgång till socialjour. Tänk på att en anmälan alltid måste göras omgående till socialtjänsten om det finns barn under 18 år i familjen som misstänks fara illa.

Webbsida om anmälningsskyldigheten till socialtjänsten om barn som far illa

Polis

Om kvinnan så önskar bör du även medverka aktivt till att polisen informeras eller kontakta polisens brottsoffer- och personsäkerhetssektion. Vid riktigt akuta situationer, ring 112.

Känner du dig osäker på hur du ska agera eller behöver hjälp att hänvisa kvinnan vidare? Ring Kvinnofridslinjen 020-50 50 50.

Kvinnofridslinjen ger personal råd

Både den våldsutsatta kvinnan och personal som möter våldsutsatta kan höra av sig till Kvinnofridslinjen för att få stöd och råd om hur de bör agera. Det är möjligt att ringa när som helst, dygnet runt, vardag som helg. Stödtelefonens personal har även tillgång till kontaktuppgifter för att hänvisa patienten vidare till ytterligare stöd på den egna hemorten.
Webbplatsen kvinnofridslinjen.se

Bild på Kvinnofridslinjens logotype.
Senast uppdaterad: 2022-09-21