Reaktioner på våld och hot

Att utsättas för våld kan bidra till ökad risk för olika former av psykisk och fysisk ohälsa, både på kort och på lång sikt. Det är bra att berätta för en patient som är utsatt för våld, hot och/eller sexuella övergrepp att det finns olika sätt att reagera på utsatthet. 

Informationsblad att ge till patienter (pdf)

För dig som blivit utsatt
Det är fullt normalt att du reagerar känslomässigt och fysiskt på det våld och hot som du utsatts för. Du kanske kommer att överraskas av känslor som du inte varit beredd på och som du kanske inte vet hur du ska hantera. Dramatiska händelser har en tendens att etsa sig fast i minnet och återkomma när man minst anar det. Det är därför viktigt att du försöker få någon att prata med om det du varit med om, i så nära anslutning till händelsen som möjligt.

Informationsbladet om reaktioner på våld att ge till patienter.

Vad är en normal reaktion?
Människor reagerar på våld och hot på en rad olika sätt och kan reagera olika på likartade händelser. Somliga reagerar omedelbart. För andra kan reaktionen dröja, till och med flera år. Om du är oroad över dina egna eller dina anhörigas reaktioner ska du komma ihåg att det är normalt att reagera på svåra situationer. Reaktioner kan också komma hos dem som har bevittnat våld eller hos dem som oroar sig för egen eller andras säkerhet.

Att uppleva en svår händelse kan påverka dig på flera sätt. Reaktionerna är naturligtvis individuella men det finns många känslor och yttringar som är gemensamma för våldsoffer, speciellt vid upprepat pågående våld.

Exempel på reaktioner

Fysiska
Magproblem, ändrade sömn- och matvanor, svettningar, snabb puls, bröstsmärtor, yrsel, huvudvärk, rygg- eller nacksmärtor, utmattning.

Känslomässiga
Sorg, skuld, skam, ångest, ilska/raseri, mardrömmar, känslomässig berg- och dalbana, kontrollförlust, isoleringskänsla, rädsla för fortsatt våld, förstumning, vanmakt, hjälplöshet, hopplöshet eller kraftlöshet, förtvivlan.

Relationsmässiga
Tillitsförlust, ändringar i sexuell aktivitet, generaliseringar gentemot andra, kritiska känslor gentemot andra, främlingskap gentemot familj, vänner och arbetskamrater, ensamhetskänsla.

Intellektuella
Minnesstörningar, förvirring, störd tidsuppfattning, koncentrationssvårigheter, svårt att fatta beslut, självmordstankar, händelsen spelas upp inom en gång på gång, minnesblixtar.

Beteendemässiga
Drogmissbruk, isolering, otålighet, starka reaktioner på små förändringar i omgivningen, klamra sig fast vid människor, splittra dagliga aktiviteter, oförmåga att utföra saker man tidigare kunnat.


På andra språk i verktyget Infogeneratorn

Du kan även hitta texter om bland annat våld i nära relationer till patienter på andra språk än svenska i Länsstyrelsernas verktyg Infogenerator. Verktyget hjälper dig med kvalitetssäkrad information om våld och föräldraskapsstöd på flera olika språk. Tjänsten som är kostnadsfri vänder sig framför allt till dig som arbetar inom kommun, landsting eller idéburen sektor.

Länsstyrelsernas verktyg Infogeneratorn

Senast uppdaterad: 2023-04-13