Att ställa frågor om våld inom vården

en läkare i samtal med en äldre kvinna som vänder ryggen mot kameran. Den kvinnliga läkaren har mörkt, uppsatt hår och är klädd i vita kläder.

Personalen inom hälso- och sjukvården och tandvården har en nyckelroll i att upptäcka våldsutsatthet. När frågor om våld ställs på rutin som en del av anamnesen kan våldsutsattheten upptäckas och patienten få ett adekvat omhändertagande. 

Det finns vetenskapligt stöd för att fysiskt, psykiskt och sexuellt våld har negativa effekter på hälsan. Många våldsutsatta söker vård för både akuta och kroniska symtom utan att den bakomliggande orsaken kommer fram. Om frågor om våld ställs på rutin kan fler få den hjälp de behöver. Socialstyrelsen rekommenderar att personal inom hälso- och sjukvården ställer rutinmässiga frågor om utsatthet för våld till kvinnor som uppsöker mödrahälsovård och psykiatrisk vård. Även vid misstanke om utsatthet ska frågor om våld ställas. Enligt Socialstyrelsen bör vårdgivaren fastställa rutiner för när och hur personalen ska ställa frågor om våld. 

Utbildningsfilmer om att ställa frågor om våld

UTBILDNING "Hur har du det hemma?" "Är du rädd?" NCK:s utbildningsfilmer med diskussionsfrågor ger dig stöd i att ställa frågor om utsatthet för våld. Filmerna ger konkreta exempel på hur frågor kan ställas i olika vårdsituationer, bland annat i akutvården, psykiatrin, mödrahälsovården, hos allmänläkaren och inom tandvården. 

NCK:s utbildningsfilmer om att ställa frågor om våld i vården samt diskussionsfrågor

Ta stöd i förformulerade frågor

En kvinna i lilarosa morgonrock sitter på en sjukhussäng mitt emot en läkare som sitter på en stol.

PRAKTISKT STÖD Förformulerade frågor kan vara ett bra stöd för att ställa frågor om våldsutsatthet. Frågeguiden bygger på ett etablerat frågeinstrument (Abuse Assessment Scale) och är ett förslag på hur frågor om våld kan formuleras.
Förslag på frågor om utsatthet för våld

Rutinfrågor ökar tidig upptäckt

FAKTA Inom mödrahälsovården är det sedan länge rutin att ställa frågor om våld till gravida kvinnor. Mödrahälsovården är en av de verksamheter som Socialstyrelsen rekommenderar ska använda rutinmässiga frågor. Det finns flera fördelar med att ställa frågor till alla patienter i stället för att göra det vid misstanke om utsatthet.

Skäl för att ställa frågor om utsatthet för våld på rutin

Guide för att ställa frågor om våld

PRAKTISKT STÖD NCK har tillsammans med Region Uppsala tagit fram en fick-guide om att ställa rutinfrågor om våld. Guiden är i form av en dubbelsidig lapp som lätt får plats i fickan eller på skrivbordet och är tryckt på ett syntetiskt papper som inte går sönder. I guiden finns kort information om våldsutsatthet, exempel på frågor att ställa och information om vart man kan hänvisa en patient för vidare hjälp.

Att på ett enkelt och smidigt sätt ha tillgång till exempelfrågor och information om hur vårdpersonal ska agera och vart man kan hänvisa patienten är något som har efterfrågats inom vården.

Se guiden för att ställa frågor om våld

Rehab ställer frågor om våld

Två kvinnor som står lutade mot en disk i en reception. Båda har kort mörkt hår och är klädda i mörka kläder.

LÄRANDE EXEMPEL Klienter som kommer till Sophiahemmet Rehab Center i Stockholm och Göteborg bör numera få frågor om utsatthet för våld vid första besöket. Sedan hösten 2020 finns en rekommendation för de anställda om att frågorna ska ställas på rutin. Mia Pettersson och Monica Blomberg tog initiativet till frågorna efter att en klient som sökt för ohälsa visade sig vara utsatt för våld.

Lärande exempel om Sophiahemmet Rehab center

96 procent av gravida fick frågor om våld

FAKTA Enligt Graviditetsregistret har antalet gravida kvinnor som får frågor om våld stadigt stigit. Under 2021 fick 96 procent av alla gravida kvinnor frågan. Enligt Sara Hogmark, som är mödrahälsovårdsläkare och ingår i arbetsgruppen för mödrahälsovård inom Graviditetsregistret, beror de goda resultaten på att det funnits ett tydligt fokus på utbildningsinsatser och riktlinjer.

Om mödrahälsovårdens arbete med att ställa frågor om våld

De flesta frågar vid misstanke

FORSKNING Majoriteten av verksamheterna inom hälso- och sjukvården och tandvården ställer frågor till patienter vid misstanke om våldsutsatthet, enligt en kartläggning från Socialstyrelsen. En av tre, 29 procent, ställer frågor på rutin till alla patienter. Minst vanliga är rutinmässiga frågor inom tandvården där endast tre procent uppger att frågor om våldsutsatthet ställs rutinmässigt.

Socialstyrelsens rapport "Frågor om våld. En kartläggning av hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården frågar om våldsutsatthet och våldsutövande samt användning av bedömningsmetoder" (2018) pdf

VERKTYG HJÄLPER TILL MED ÖVERSÄTTNINGEN

PRAKTISKT STÖD Personer som utsätts för våld behöver få veta vilken hjälp de har rätt till, även på andra språk än svenska. Men att översätta information till olika språk kräver tid och resurser. Infogeneratorn är ett webbaserat verktyg som hjälper dig som arbetar mot våld i nära relationer att ta fram kvalitetssäkrad information att ge till våldsutsatta på 24 olika språk.
Webbplatsen infogeneratorn.se

Senast uppdaterad: 2024-03-15