Guide för att ställa frågor om våld

NCK har tillsammans med Region Uppsala tagit fram en fick-guide om att ställa rutinfrågor om våld. Guiden är i form av en dubbelsidig lapp som lätt får plats i fickan eller på skrivbordet och är tryckt på ett syntetiskt papper som inte går sönder.

Att på ett enkelt och smidigt sätt ha tillgång till exempelfrågor och information om hur vårdpersonal ska agera och vart man kan hänvisa patienten är något som har efterfrågats inom vården.

Personal inom hälso- och sjukvården och tandvården har en nyckelroll i att upptäcka våld och all personal behöver ha kunskap om våld och om hur en våldsutsatt patient bör omhändertas. Redan formulerade frågor kan vara till hjälp för att kunna ställa frågor om våldsutsatthet och för att ha en beredskap att hantera svaret.

I guiden finns kort information om våldsutsatthet, exempel på frågor att ställa och information om vart man kan hänvisa en patient för vidare hjälp.

Guide för att ställa frågor om våld – Region Uppsala (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-05-31