Alla gravida ska få frågor om våld

Att ställa frågor om våld till patienterna är en etablerad rutin inom mödrahälsovården. I Graviditetsregistret publiceras årliga uppföljningar över hur många kvinnor som tillfrågats.

omslaget till rapporten från graviditetsregistret. Omslaget visar en gravidmage.Graviditetsregistret är ett kvalitetsregister över graviditets- och förlossningsvården i Sverige. Varje år redovisas bland annat hur många kvinnor som får frågor om våld under sin graviditet.

2015 var det cirka 85 procent av de förlösta kvinnorna som tillfrågades under graviditeten om erfarenheter av våldsutsatthet, 2016 var det nära 87 procent och 2019 hade det stigit till 94 procent. 

Den senaste rapporten för 2022 visade att 96 procent i genomsnitt av de gravida i landet fått frågor om våld vilket är fler än det nationella målvärdet som ligger på 95 procent. Det nådde 16 regioner upp till, 2019 var antalet tio. Västernorrland ligger bäst till. Där fick 99 procent av kvinnorna frågor om erfarenheter av våld under sin graviditet. Flera regioner tillfrågar nästan lika stor andel, i Kalmar och Västmanland fick 98 procent frågor. 

Stor mängd data

Registret innehåller information som samlats in hela vägen från tidig graviditet till och med ett par månader efter förlossningen. Det handlar om en mängd olika uppgifter och syftet är att bidra till utveckling av bättre vård och forskning.

Gå till Graviditetsregistrets webbplats

Även Socialstyrelsen

Även Socialstyrelsen har tittat på hur många verksamheter inom hälso- och sjukvården som frågar om våldsutsatthet och våldsutövande. År 2018 publicerade de resultatet av en enkätundersökning till vårdcentraler, akutmottagningar, barnavårds- och mödravårdscentraler, vuxenpsykiatrin, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin, beroendevård och tandvård.
Socialstyrelsens kartläggning om verksamheter som frågar om våld

Senast uppdaterad: 2024-02-22