Utbildningsfilmer om att ställa frågor om våld

För att ge hälso- och sjukvården och tandvården ett konkret stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tagit fram ett utbildningspaket. Det består av sammanlagt tolv korta filmer och ett tillhörande utbildningsmaterial. 

Kollage av stillbilder från utbildningsfilmerna i

Tolv kortfilmer

De tolv filmerna ger exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika vårdsituationer, bland annat i akutvården, psykiatrin, mödrahälsovården, hos allmänläkaren och inom tandvården. De är tänkta att användas som kunskapsunderlag och utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen för vårdpersonal.

Här är ett exempel från ett samtal på en barnmorskemottagning.

Filmerna är helt fristående och kan visas en och en. De har tagits fram av personal med lång klinisk erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor. Filmerna är textade, med svensk och engelsk textning samt finns i en syntolkad version.

På sidan med respektive film finns diskussionsfrågor i en nedladdningsbar pdf samt länkar till mer läsning. 

Här hittar du filmerna
Film 1 Nybesök hos allmänläkaren
Film 2 På barnmorskemottagningen
Film 3 På barnmorskemottagningen med tolk
Film 4 Inför gynekologisk undersökning
Film 5 Återbesök hos allmänläkaren
Film 6 På psykiatriska kliniken
Film 7 På akutmottagningen 1
Film 8 På akutmottagningen 2
Film 9 På smärtmottagningen
Film 10 Hos psykologen
Film 11 Nybesök hos tandläkaren
Film 12 Planerat besök hos tandläkaren

Syntolkad version

Filmerna finns även i syntolkade versioner. De hittar du här, till sidan med syntolkade utbildningsfilmer om att ställa frågor om våld inom vården.

Beställ filmerna på usb

USB-stickan med filmer om att ställa frågor om våldSamtliga 12 filmer går också att beställa på usb-sticka. På stickan finns alla filmerna textade på svenska och engelska. Stickan innehåller även utbildningsmaterial med diskussionsfrågor för varje film. För att beställa skicka ett mejl till info@nck.uu.se.

Senast uppdaterad: 2022-04-06