Film 1 Hos allmänläkaren, nybesök

I filmen kommer en kvinna på nybesök hos allmänläkaren. Kvinnan får svara på frågor om sin sjukdomshistoria i ett formulär, det kan vara en ingång för att också fråga om utsatthet för våld. Svenska och internationella studier har visat att de flesta kvinnor inte har något emot att få frågor om våld. 

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna till utbildningsfilmen om ett nybesök hos allmänläkaren (tillgänglighetsanpassad pdf).  

Filmen ingår i en serie med sammanlagt 12 stycken om yrkesverksamma inom vården som ställer frågor om våld till patienter i olika fiktiva situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte.

Webbstödets sida med länkar till samtliga utbildningsfilmer för vården.

Läs mer om att fråga om våld i vården

ett lärande exempel, om att dokumentera utsatthet för våld i patientjournalen under ett skyddat sökord, berättar personal vid vårdcentralen i Årsta i Uppsala om att ställa frågor om våld till patienter.  

Om hälso- och sjukvårdens ansvar i webbstödet.

NCK:s rapport "Att ställa frågor om våld som en del av anamnesen" (pdf, 2010).

NCK:s rapport "Uppsalamodellen – Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården" (pdf, 2017) 

Socialstyrelsens handbok "Våld – Handbok om socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relation” (pdf, 2016). 

Senast uppdaterad: 2022-04-06