Film 10 Hos psykologen

I filmen kommer en man till psykologen. Många patienter har vuxit upp i en familj där det förekommer våld. Ofta har de utsatts för både psykiskt och fysiskt våld. Forskning har visat att det finns en tydlig koppling mellan utsatthet för allvarligt våld under barndomen och psykisk ohälsa senare i livet.

Subtitles in English

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna till utbildningsfilmen om besök hos psykologen (tillgänglighetsanpassad pdf)

Filmen ingår i en serie med sammanlagt 12 stycken om yrkesverksamma inom vården som ställer frågor om våld till patienter i olika fiktiva situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte. 

Webbstödets sida med länkar till samtliga utbildningsfilmer för vården.

Läs mer om att fråga om våld i vården

I Östersund har alla anställda på Barn- och ungdomspsykiatrin utbildats om våld. Lärande exempel om BUP:s utbildningssatsning med webbkursen om våld.

NCK:s kunskapsbank och ämnesguiden om våld i nära relationer.

NCK:s rapport "Att ställa frågor om våld som en del av anamnesen" (pdf, 2010).

NCK:s rapport "Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns utsatthet för våld och kopplingar till hälsan" (pdf, 2014)

NCK:s rapport "Uppsalamodellen – Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården" (pdf, 2017) 

Socialstyrelsens publikation "Våld i nära relationer. Handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården" (pdf, 2023)

Senast uppdaterad: 2023-07-04