Film 11 Nybesök hos tandläkaren

I filmen kommer en kvinna på nybesök hos tandläkaren. Tandvården har ofta regelbunden kontakt med en patient under många år, vilket ger goda möjligheter att etablera en relation. Verksamheten kan därför spela en nyckelroll när det gäller att medverka till tidig upptäckt, behandling och dokumentation av skador som orsakats av våld.

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna till utbildningsfilmen om nybesök hos tandläkaren (tillgänglighetsanpassad pdf)

Filmen ingår i en serie med sammanlagt 12 stycken om yrkesverksamma inom vården som ställer frågor om våld till patienter i olika fiktiva situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte. 

Webbstödets sida med länkar till samtliga utbildningsfilmer för vården.

Läs mer om att fråga om våld i vården

Folktandvården Skåne utbildar all personal om våld i nära relationer. Lärande exempel om utbildningssatsningen för tandläkare och tandhygienister i Skåne.  

Lärande exempel om Folktandvården i Uppsala och arbetet med skyddat sökord i patientjournalen

Webbstödets sida om tandvårdens ansvar.

NCK:s rapport "Att ställa frågor om våld som en del av anamnesen" (pdf, 2010).

NCK:s rapport "Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns utsatthet för våld och kopplingar till hälsan" (pdf, 2014)

NCK:s rapport "Uppsalamodellen – Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården" (pdf, 2017) 

Socialstyrelsens handbok "Våld – Handbok om socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relation” (pdf, 2016). 

Senast uppdaterad: 2022-04-06