Film 12 Planerat besök hos tandläkaren

I filmen kommer en kvinna på besök hos tandläkaren. Det är viktigt att tandvården är uppmärksam på kliniska tecken som kan tyda på att en patient har varit utsatt för eller upplevt våld. Det kan röra sig om fysiska skador mot huvud, hals och ansikte samt tandskador. Men även tandvårdsrädsla, omfattande kariesangrepp eller att patienten avbokar upprepade gånger utan synbar anledning.


Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna till utbildningsfilmen om besök hos tandläkaren (tillgänglighetsanpassad pdf)

Filmen ingår i en serie med sammanlagt 12 stycken om yrkesverksamma inom vården som ställer frågor om våld till patienter i olika fiktiva situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte. 

Webbstödets sida med länkar till samtliga utbildningsfilmer för vården.

Läs mer om att fråga om våld i vården

Folktandvården Skåne utbildar all personal om våld i nära relationer. Lärande exempel om utbildningssatsningen för tandläkare och tandhygienister i Skåne.  

Lärande exempel om Folktandvården i Uppsala och arbetet med skyddat sökord i patientjournalen

Webbstödets sida om tandvårdens ansvar.

NCK:s rapport "Att ställa frågor om våld som en del av anamnesen" (pdf, 2010).

NCK:s rapport "Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns utsatthet för våld och kopplingar till hälsan" (pdf, 2014)

NCK:s rapport "Uppsalamodellen – Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården" (pdf, 2017) 

Socialstyrelsens publikation "Våld i nära relationer. Handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården" (pdf, 2023)

Senast uppdaterad: 2023-07-04