Film 4 Inför gynekologisk undersökning

I filmen kommer en kvinna till gynekologen. Var femte kvinna och var tjugonde man har varit utsatt för allvarligt sexuellt våld under sin livstid, enligt studien "Våld och hälsa". Studier från övriga Norden, USA och Storbritannien ger liknande resultat. En studie från svenska ungdomsmottagningar visade att 14 procent av de unga kvinnorna och fyra procent av de unga männen hade varit utsatta för sexuellt våld det senaste året. 

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågor till utbildningsfilmen om besök hos gynekologen (tillgänglighetsanpassad pdf)

Filmen ingår i en serie med sammanlagt 12 stycken om yrkesverksamma inom vården som ställer frågor om våld till patienter i olika fiktiva situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte.

Webbstödets sida med länkar till samtliga utbildningsfilmer för vården.

Läs mer om att fråga om våld i vården

I Piteå besöker ungdomsmottagningen skolor för att förebygga våld, lärande exempel om samverkansprojektet mellan ungdomsmottagningen och skolan.

NCK:s kunskapsbank och ämnesguiden om sexuellt våld.

Webbstödets sida om att omhänderta patienter efter ett sexuellt övergrepp.

NCK:s rapport "Att ställa frågor om våld som en del av anamnesen" (pdf, 2010).

NCK:s rapport "Uppsalamodellen – Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården" (pdf, 2017) 

Socialstyrelsens publikation "Våld i nära relationer. Handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården" (pdf, 2023)

Senast uppdaterad: 2023-07-04