Film 7 På akutmottagningen 1

I filmen har en kvinna kommit till en akutmottagning. Våld i nära relationer bland äldre kan se olika ut. Det finns gamla par som under många år har levt i en relation där våldsinslag förekommit. Det fysiska våldet tenderar att avta med tiden men rollerna består. Det kan även uppstå våld genom att en av parterna blir aggressiv på grund av en demenssjukdom. Äldre som vårdas av anhöriga till större eller mindre del kan löpa risk att bli utsatta för våld av sina barn.

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna till utbildningsfilmen om besök på akutmottagningen (tillgänglighetsanpassad pdf)

Filmen ingår i en serie med sammanlagt 12 stycken om yrkesverksamma inom vården som ställer frågor om våld till patienter i olika fiktiva situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte.

Webbstödets sida med länkar till samtliga utbildningsfilmer för vården

Läs mer om att fråga om våld i vården

På avdelningen för geriatrisk och neurologisk rehabilitering på Akademiska sjukhuset i Uppsala får alla nya medarbetare gå Webbkurs om våld. Lärande exempel om betydelsen av kunskap om våld inom geriatriken

Lärande exempel om att som fysioterapeut identifiera utsatthet för våld

NCK:s kunskapsbank och ämnesguiden om våld mot äldre kvinnor

NCK:s rapport "Att ställa frågor om våld som en del av anamnesen" (pdf, 2010)

NCK:s rapport "Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns utsatthet för våld och kopplingar till hälsan" (pdf, 2014)

NCK:s rapport "Uppsalamodellen – Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården" (pdf, 2017) 

Socialstyrelsens handbok "Våld – Handbok om socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relation” (pdf, 2016)

Senast uppdaterad: 2022-10-03