Film 9 På smärtmottagningen

I filmen kommer en man till smärtmottagningen. Många lider av långvariga smärtor eller tillstånd som är svårbehandlade. Studier har pekat på att våldsutsatthet kan vara en bidragande orsak. Alltid när det är svårt att ställa diagnos eller om behandlingen inte hjälper måste man kartlägga livssituationen och då har frågor om våldsutsatthet en självklar plats. Filmens huvudperson lever i en samkönad relation. Det kan innebära hinder att berätta om sin utsatthet.  

Subtitles in English

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna till utbildningsfilmen om besök på smärtmottagningen (tillgänglighetsanpassad pdf) 

Filmen ingår i en serie med sammanlagt 12 filmer om yrkesverksamma inom vården som ställer frågor om våld till patienter i olika fiktiva situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte. 

Webbstödets sida med länkar till samtliga utbildningsfilmer för vården

Läs mer om att fråga om våld i vården

Smärta kan vara ett tecken på utsatthet för våld. Lärande exempel om att som fysioterapeut identifiera patienter som varit utsatta för våld

NCK:s kunskapsbank och ämnesguiden om mäns utsatthet för våld i nära relationer

NCK:s kunskapsbank och ämnesguiden om hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer

NCK:s rapport "Att ställa frågor om våld som en del av anamnesen" (pdf, 2010)

NCK:s rapport "Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns utsatthet för våld och kopplingar till hälsan" (pdf, 2014)

NCK:s rapport "Uppsalamodellen – Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården" (pdf, 2017) 

Socialstyrelsens publikation "Våld i nära relationer. Handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården" (pdf, 2023)

Senast uppdaterad: 2023-07-04