Syntolkade filmer för vården om att fråga om våld

Utbildningsfilmerna om att ställa frågor om våld riktade till personal inom vården finns även i syntolkade versioner. Det betyder att personer med begränsad syn kan ta del av dem. Filmerna har också textning på svenska och engelska.

De syntolkade filmerna möter kravet på tillgänglighet som skärpts genom EU-direktivet om tillgänglighet. I Sverige genomfördes direktivet genom en lag som började gälla den 1 januari 2019.

De tolv dramatiserade filmerna ger exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika delar av hälso- och sjukvården samt tandvården. Filmerna är tänkta att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen.

1. Hos allmänläkaren, nybesök, syntolkad 

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna till utbildningsfilmen om nybesök hos allmänläkaren (pdf)


Film 2. På barnmorskemottagningen, syntolkad

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna till utbildningsfilmen om besök hos barnmorska (pdf)


Film 3. På barnmorskemottagningen med tolk, syntolkad

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna till utbildningsfilmen om besök hos barnmorska med tolk (pdf)


Film 4. Inför gynekologisk undersökning, syntolkad

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna till utbildningsfilmerna om besök hos gynekologen (pdf)


Film 5. Hos allmänläkaren, återbesök, syntolkad

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna till utbildningsfilmen om återbesök hos allmänläkaren (pdf)


Film 6. På psykiatriska kliniken, syntolkad

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna till utbildningsfilmen om besök på psykiatrisk mottagning (pdf)


Film 7. På akutmottagningen, syntolkad

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna till utbildningsfilmen om våld mot äldre (pdf).


 Film 8. På akutmottagningen, syntolkad

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna till utbildningsfilmen om besök på akutmottagningen (pdf)


Film 9. På smärtmottagningen, syntolkad

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna till utbildningsfilmen om besök på smärtmottagningen (pdf)


Film 10. Hos psykologen, syntolkad

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna om utbildningsfilmen om besök hos psykologen (pdf)


Film 11. Hos tandläkaren, nybesök, syntolkad

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna om utbildningsfilmen om nybesök hos tandläkaren (pdf)


Film 12. Hos tandläkaren, planerat besök, syntolkad

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna till utbildningsfilmen om besök hos tandläkaren (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-04-06