Dokumentation ger möjligheter till uppföljning

Foto på vårdpersonal som sitter och arbetar vid sitt skrivbord.

Personalen ska dokumentera patientens svar på frågor om våld, liksom tecken och symtom på våld, i patientjournalen. De flesta regioner och landsting använder sig idag av e-journaler och dokumenterar under ett skyddat sökord för våldsutsatthet i nära relationer.

Vid upprepad kontakt med hälso- och sjukvården är det särskilt viktigt att det finns dokumenterat om frågor om våld ställts och vad kvinnan svarat. Informationen kan även komma att fungera som underlag i en framtida rättsprocess. Att sökordet är skyddat innebär att det som skrivs inte går att läsa vid inloggning i 1177 Vårdguiden. Dokumentation under sökordet möjliggör dessutom uppföljning.

Skyddade uppgifter i journalen

Uppföljning av frågor till patienter

Inom mödrahälsovården är det sedan länge rutin att ställa frågor om våld till gravida kvinnor. Hur många som får frågan följs upp i Graviditetsregistret. Socialstyrelsen har dessutom kartlagt hur vanligt det är att patienter får frågor om våldsutsatthet inom olika verksamheter i hälso- och sjukvården.
Läs mer om resultaten

Foto på kvinna med gravidmage.

Socialstyrelsen om dokumentation

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relation står det följande om dokumentation:

"... vilka symtom eller tecken som har observerats och som väckt misstanke om att den vuxne har utsatts för våld eller andra övergrepp ska dokumenteras i patientjournalen."