Dokumentation ger möjligheter till uppföljning

Foto på vårdpersonal som sitter och arbetar vid sitt skrivbord.

Personalen ska dokumentera patientens svar på frågor om våld, liksom tecken och symtom på våld, i patientjournalen. De flesta regioner använder sig av e-journaler och dokumenterar under ett skyddat sökord för våldsutsatthet i nära relationer.

Vid upprepad kontakt med hälso- och sjukvården är det särskilt viktigt att det finns dokumenterat om frågor om våld ställts och vad kvinnan svarat. Informationen kan även komma att fungera som underlag i en framtida rättsprocess. Dokumentation under sökordet möjliggör dessutom uppföljning. Att sökordet är skyddat innebär att det som skrivs inte går att läsa vid inloggning i 1177 Vårdguiden. 

Skyddade uppgifter i journalen

Uppföljning av frågor till patienter

Inom mödrahälsovården är det sedan länge rutin att ställa frågor om våld till gravida kvinnor. Hur många som får frågan följs upp i Graviditetsregistret. Socialstyrelsen har dessutom kartlagt hur vanligt det är att patienter får frågor om våldsutsatthet inom olika verksamheter i hälso- och sjukvården.
Läs mer om resultaten

Foto på kvinna med gravidmage.

Stöd vid dokumentation

Socialstyrelsen har utvecklat ett juridiskt stöd för dokumentation. Stödet beskriver regelverket kring informationshantering och dokumentation utifrån gällande rätt. Det vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 
Länk till det juridiska stödet

Socialstyrelsen om dokumentation

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relation står det följande om dokumentation:

"... vilka symtom eller tecken som har observerats och som väckt misstanke om att den vuxne har utsatts för våld eller andra övergrepp ska dokumenteras i patientjournalen."