Mer information om könsstympning

Nationell handlingsplan

2018 antog regeringen den nationella handlingsplanen "Nationell handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor". Syftet är att förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor samt förbättra stödet till utsatta för att på så sätt bidra till att uppfylla de mål som regeringen fastställt för jämställdhetspolitiken, barnrättspolitiken och ungdomspolitiken samt har anslutit sig till genom Agenda 2030.

I handlingsplanen lyfter regeringen fram hälso- och sjukvårdens nyckelroll: "Hälso- och sjukvården kan spela en viktig roll när det gäller att upptäcka, förebygga och förhindra könsstympning av flickor och kvinnor. Kunskap och kompetens hos personalen är avgörande." 

I dagsläget finns handlingsplanen inte tillgänglig på regeringens webbplats (juni 2023). 


Informationsfilm: Könsstympning av flickor och kvinnor

Det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram en film om könsstympning. Filmen berättar om yrkesverksammas roll och lagstiftningen. 

Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm (28:09 min, textad på svenska)


Kompetensteamet har även material särskilt för personal inom hälso- och sjukvård. Länsstyrelsen Östergötlands webbsida om könsstympning

omslaget till vägledningen som är rosa.Vägledning för yrkesverksamma
Länsstyrelsen Östergötland har även publicerat en vägledning för dem som i sitt yrke möter flickor och kvinnor som blivit utsatta för könsstympning eller som riskerar att bli könsstympande. 

Länsstyrelsen Östergötlands material "Våga se – en vägledning för stöd, vård och skydd för flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade" (pdf, 2015)


Mer kunskap

På webbplatsen kunskapsguiden.se som drivs av flera olika myndigheter finns ett kompetenshöjande material om könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor. Där ingår bland annat en webbutbildning med fokus på bemötande, ett handledningsmaterial och ett kunskapsstöd till hälso- och sjukvården om vård, behandling och förebyggande arbete.
Webbplatsen kunskapsguiden.se om könsstympning

NCK:s rapport "Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt" (pdf, 2011)

NCK:s beställningssida för att beställa rapporten i tryckt format

omslaget till kartläggningen som visar en kvinna med långt hår uppsatt i en hästsvans. Kvinnan bär en plommonlila jacka som är öppen En kartläggning från Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten har kartlagt förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning genom intervjuer med åtta verksamheter. Syftet med verksamheternas arbete är i huvudsak att bryta tystnaden kring könsstympning av flickor och kvinnor, sprida information och kunskap samt bistå med stöd vid behov till flickor och kvinnor som har utsatts eller riskerar att utsättas för könsstympning.

Jämställdhetsmyndighetens kartläggning: "Att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor. En kartläggning" (pdf, 2021)

Socialstyrelsens inventering av den vård som erbjuds

I delrapporten "Inventering av vård för kvinnor och flickor som har varit utsatta för könsstympning" redovisar Socialstyrelsen en kartläggning av antalet som har sökt vård för könsstympning och fått en diagnoskod samt en kartläggning av typen av vård som erbjuds.Kartläggningen visar att antalet kvinnor och flickor som har varit utsatta för könsstympning och har sökt vård och fått en diagnoskod kopplad till könsstympning har ökat stadigt mellan 2012 och 2018 i alla sjukvårdsregioner, undantaget Södra regionen 2016–2018.  

Socialstyrelsens delrapport "Inventering av vård för kvinnor och flickor som har varit utsatta för könsstympning" (pdf, 2020)


Webbaserat språkstöd: Infogeneratorn

Behöver du material om könsstympning på olika språk? Information som går att skriva ut för att ge till en kvinna eller flicka som blivit omskuren finns på Länsstyrelsernas webbplats Infogeneratorn.se som hjälper till med kvalitetssäkrad information om våld och föräldraskap på olika språk

Senast uppdaterad: 2023-06-13