I en akut situation

När en kvinna som varit utsatt för våld söker hälso- och sjukvård eller tandvård är det relativt ovanligt att situationen är akut. Men om så skulle vara fallet finns det några saker som kan vara viktiga att tänka på.

Medicinskt omhändertagande

Om det handlar om ett akut medicinskt omhändertagande är det viktigt att ta hand om kvinnan så fort som möjligt. Tala alltid med henne i enrum för att undvika att ytterligare förvärra situationen. Ta utförlig anamnes och gör en noggrann helkroppsundersökning. Om behov av vård eller behandling föreligger så ska den ges vid den enhet som är relevant för skadan.

Läs mer om skadedokumentation

Läs mer om spårsäkring efter ett sexuellt övergrepp

Varje region/landsting bör ha ett vårdprogram eller liknande för omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor med mer utförlig information. Här hittar du länkar och kontaktpersoner i respektive landsting.

Hög risk för fortsatt partnervåld

Situationen kan också vara akut för att risken för partnervåld bedöms vara hög. Det kan då vara riskfyllt för kvinnan att gå hem igen. Diskutera vart hon kan vända sig om situationen blir hotfull.

Socialtjänst

Kontakta socialtjänsten som har ansvar för skyddat boende om det finns ett sådant behov och kvinnan samtycker till det. Utanför kontorstid finns oftast tillgång till socialjour. Tänk på att en anmälan alltid måste göras omgående till socialtjänsten om det finns barn under 18 år i familjen som misstänks fara illa.

Läs mer om anmälningsskyldigheten till socialtjänsten

Polis

Om kvinnan så önskar bör du även medverka aktivt till att polisen informeras eller kontakta polisens brottsoffer- och personsäkerhetssektion. I riktigt akuta situationer utanför kontorstid, ring 112.

Känner du dig osäker på hur du ska agera eller behöver hjälp att hänvisa kvinnan vidare? Ring Kvinnofridslinjen 020-50 50 50.

Stödtelefonen även för personal

Både den våldsutsatta kvinnan och personal som möter våldsutsatta kan höra av sig till Kvinnofridslinjen för att få stöd och råd om hur de bör agera. Det är möjligt att ringa när som helst, dygnet runt, vardag som helg. Stödtelefonens personal har även tillgång till kontaktuppgifter för att hänvisa patienten vidare till ytterligare stöd på den egna hemorten.
Läs mer på Kvinnofridslinjen.se

Bild på Kvinnofridslinjens logotype.