Kunskap och utbildning viktigt för all personal

Foto på studenter i en föreläsningssal.

All personal inom hälso- och sjukvården och tandvården som möter våldsutsatta patienter behöver kunskap. Här har vi samlat ett antal utbildningspaket med korta texter om olika former av våld och särskilt sårbara grupper. Men också länkar till fördjupning.

Våld är ett folkhälsoproblem som det är viktigt för personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården att ha kunskap om. Webbstöd för vårdens utbildningspaket har olika fokus. Här finns paket om våld mot äldre, våld mot personer med funktionsnedsättning eller ungdomar som lever med hedersrelaterat våld och förtryck bland annat.

Alla utbildningspaket

Kunskapslyft i Östersund och Skåne

LÄRANDE EXEMPEL. På barn- och ungdomspsykiatrin i Östersund har alla gått den webbaserade kursen om våld i nära relationer och fått en uppföljande utbildning. I dag är utsatthet för våld en fråga som är ständigt närvarande i det dagliga arbetet. Även Folktandvården i Skåne satsar nu på att utbilda personalen.
Läs reportaget från Östersund
Läs reportaget från Skåne

Foto på två personer som står tillsammans vid en datorskärm.

Infogeneratorn hjälper kommuner nå ut

Infogeneratorn är ett webbaserat verktyg som hjälper yrkesverksamma med kvalitetssäkrad information om våld och föräldraskapsstöd på flera olika språk. Tjänsten vänder sig framför allt till dem som arbetar inom kommun, landsting eller idéburen sektor. 

På Infogeneratorn.se väljer man vilket innehåll man vill generera och på vilket språk. Informationen finns på 24 språk.
Länk till infogeneratorn

Socialstyrelsen om kunskap

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer poängteras vikten av att personalen har relevant kunskap inom området. Där står det bland annat att:

"Vårdgivaren bör se till att personalen i hälso- och sjukvårdens och tandvårdens verksamheter har kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna ge god vård samt har förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet."