Kunskap och utbildning viktigt för all personal

Foto på studenter i en föreläsningssal.

All personal inom hälso- och sjukvården och tandvården som möter våldsutsatta patienter behöver kunskap. Här har vi samlat ett antal utbildningspaket med korta texter om olika former av våld och särskilt sårbara grupper. Men också länkar till fördjupning.

Våld är ett folkhälsoproblem som det är viktigt för personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården att ha kunskap om. Webbstöd för vårdens utbildningspaket har olika fokus. Här finns paket om våld mot äldre, våld mot personer med funktionsnedsättning eller ungdomar som lever med hedersrelaterat våld och förtryck bland annat.

Alla utbildningspaket

Kunskapslyft i Östersund och Skåne

LÄRANDE EXEMPEL. På barn- och ungdomspsykiatrin i Östersund har alla gått den webbaserade kursen om våld i nära relationer och fått en uppföljande utbildning. Utsatthet för våld är en fråga som är ständigt närvarande i det dagliga arbetet. Även Folktandvården i Skåne satsar nu på att utbilda personalen.
Läs reportaget från Östersund
Läs reportaget från Skåne

Foto på två personer som står tillsammans vid en datorskärm.

Verktyg hjälper till med översättningen

Personer som utsätts för våld behöver få veta vilken hjälp de har rätt till, även på andra språk än svenska. Men att översätta information till olika språk kräver tid och resurser. Infogeneratorn är ett webbaserat verktyg som hjälper dig som arbetar mot våld i nära relationer att ta fram kvalitetssäkrad information att ge till våldsutsatta på 24 olika språk.
Gå direkt till infogeneratorn

Emojis ger stöd i kommunikation

Kommunikationsverktyget "Våga förstå!" ger barn och unga med kommunikationssvårigheter stöd i att uttrycka känslor och berätta om utsatthet för våld med hjälp av emojis och bilder. Verktyget lyfter särskilt fram situationer som relaterar till barns och ungas erfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck som exempelvis barn- och tvångsäktenskap och könsstympning. 

"Våga förstå!" har tagits fram av Länsstyrelsen Östergötland och TRIS (Tjejers rätt i samhället).
Till kommunikationsverktygets webbplats

Kollage med emojis som uttrycker olika känslor

Socialstyrelsen om kunskap

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer poängteras vikten av att personalen har relevant kunskap inom området. Där står det bland annat att:

"Vårdgivaren bör se till att personalen i hälso- och sjukvårdens och tandvårdens verksamheter har kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna ge god vård samt har förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet."