Foto på vårdpersonal med utbildningsmaterial

Utbildningspaket

Utbildningspaketen ger kunskap bland annat om grupper som kan vara särskilt sårbara för mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Webbstöd för vårdens utbildningspaket har olika fokus. Här kan du få grundläggande kunskap men också kunskap om olika former av våld och om grupper som kan vara särskilt sårbara för våld. Varje utbildningspaket innehåller en kortfattad presentation av ämnesområdet, länkar till fördjupning i form av NCK:s och Socialstyrelsens material samt en intervju med en expert inom området.