Lärande exempel från vården

Inspireras av lärande exempel

De lärande exemplen är tänkta att fungera som inspiration och kunna ge tankar och idéer till nya arbetssätt. Kontakta oss gärna om er verksamhet inom hälso- och sjukvården eller tandvården kan bidra med ett lärande exempel om arbetet mot våld i nära relationer.
Webbstödets kontaktperson Annika Engström, projektledare.

Alla lärande exempel

Senast uppdaterad: 2022-04-07