Lärande exempel från vården

Inspireras av lärande exempel

De lärande exemplen är tänkta att fungera som inspiration och kunna ge tankar och idéer till nya arbetssätt. Kontakta gärna NCK på info@nck.uu.se om er verksamhet inom hälso- och sjukvården eller tandvården kan bidra med ett lärande exempel om arbetet mot våld i nära relationer.

Alla lärande exempel

Senast uppdaterad: 2023-10-19