Att ställa frågor om våld

En äldre kvinna med kort ljust hår och glasögon, hon är fysioterapeut och står i en träningslokal med olika redskap. I bakgrunden finns en stor röd medicinboll.

Här hittar du lärande exempel om att ställa frågor om våld inom olika verksamheter i vården. De lärande exemplen handlar också om utbildning, genom ökad kunskap ökar också tryggheten i att ställa frågor om utsatthet för våld.  

Senast uppdaterad: 2022-04-06