Mångårig erfarenhet av att fråga gravida i Uppsala

2017-09-20

I Region Uppsala har frågor om våld varit en del av vardagsarbetet för barnmorskorna sedan slutet av 1990-talet. Alla gravida ska någon gång under kontakten med mödrahälsovården få frågan om de har varit utsatta för våld.

Foto på Lena Axén, samordningsbarnmorska i Region Uppsala
Lena Axén är samordningsbarnmorska i Region Uppsala sedan 2012.

– Våld är ett allvarligt folkhälsoproblem. Kvinnor som är utsatta för våld har fler hälsoproblem, är mer oroliga och deprimerade och det ökar risken för komplikationer under graviditeten, säger Lena Axén, samordningsbarnmorska i Region Uppsala.

Socialstyrelsen rekommenderar att rutinmässiga frågor om våld ställs av mödrahälsovården. Även Barnmorskeförbundet har sedan länge uppmanat barnmorskemottagningarna att ha motsvarande rutiner.

I Region Uppsala har frågor om våld till gravida kvinnor varit en del av vardagsarbetet för barnmorskorna sedan slutet av 1990-talet. Då var de bland de första i Sverige med att ställa frågor till alla gravida som en del i ett forskningsprojekt. Sedan 2001 har landstinget haft en rutin som innebär att alla gravida kvinnor ska få frågan om erfarenheter av våld.

Frågor om våld ska ställas när tillfälle ges 

Lena Axén började som samordningsbarnmorska våren 2012 och frågorna om våldsutsatthet är fortfarande ett viktigt arbetsområde. Det tidiga intresset bland barnmorskorna i Uppsala har gett en stadig grund att utveckla verksamheten ifrån. Enligt vårdprogrammet ska frågorna ställas någon gång under kontakten med barnmorskan.

– Rutinen är att man ska fråga när tillfälle ges. Det vanligaste är att fråga tidigt under graviditeten, det kan vara när man tar prover eller gör en undersökning, men det kan också vara vid efterkontrollen, berättar Lena Axén.

Frågor bör ställas enskilt till kvinnan

En av de utmaningar som barnmorskorna ställs inför är att kvinnans partner är med under besöken. Det är viktigt att partnern är delaktig för att den gravida kvinnan ska känna större trygghet och paret tillsammans ska kunna förbereda sig för en säker förlossning. Utmaningen för barnmorskan är att hitta ett utrymme för att kvinnan i eget forum ska få tillfälle att prata om ämnen som hon kanske inte vill dela med sin partner.

– Vissa partner lämnar inte kvinnans sida. Samtidigt finns det en rekommendation om att vi inte ska ställa frågan om våld när partnern är med för att inte riskera ytterligare utsatthet och hot om kvinnan är våldsutsatt, säger Lena Axén.

De rutiner som finns inom landstinget och på mottagningarna är ett stöd för barnmorskan, men det är inte alltid det fungerar, menar hon. Det kan därför vara svårt att nå upp till målsättningen att fråga alla kvinnor.

– Som barnmorska måste man vara lyhörd och ödmjuk i sitt förhållande till rutinerna. Det behövs en relation till patienten och ett förtroende. Frågan måste ställas på rätt sätt när tillfälle ges.

Viktigt att chefen är engagerad

Barnmorskor har ofta en hög arbetsbelastning. Erfarenhet och fortbildning är två nycklar till att kunna ta hand om svaret från kvinnan på ett bra sätt.

– Frågan måste också hållas levande i arbetsgruppen och av cheferna, säger Lena Axén.

Hon framhåller att det är viktigt att personalen på arbetsplatsen tillsammans diskuterar vem som ställer frågan och ser till att någon gör det. På en vårdcentral kan en kvinna ha många kontakter – barnmorskan, husläkaren och distriktssköterskan.

– Jag vill poängtera att alla funktioner i vårdkedjan som möter kvinnor har ansvar för att frågan ställs, säger Lena Axén.

Lena Axéns tips till andra barnmorskemottagningar:

  • Håll frågan levande på arbetsplatsen. 
  • Se till att få fortbildning inom ämnet.
  • Diskutera fall och tipsa varandra om vad som fungerade.
  • Chefen måste ta aktiv del i arbetet

Se en kort film där Lena Axén berättar vad som är viktigt för att frågor om våld ska ställas inom hälso- och sjukvården.

Lärande exempel om arbetet mot våld i nära relationer

Senast uppdaterad: 2022-11-04