Skyddat sökord införs i journal hos tandvården

2018-10-28

Folktandvården Uppsala är först i landet med att införa ett skyddat sökord för våldsutsatthet i nära relationer. Detta efter att man beslutat att göra tandvårdsjournalerna tillgängliga för patienterna via internet.

Tandläkaren Isabel Brundin framför sin dator på kliniken i Uppsala
Isabel Brundin, allmäntandläkare vid Folktandvården på Liljeforstorg, tycker det är bra att det nu går att dokumentera våldsutsatthet i nära relationer under ett skyddat sökord i tandvårdsjournalerna.

Att ge patienterna tillgång till sina journaler genom 1177 på samma sätt som inom hälso- och sjukvården har länge diskuterats inom tandvården. Region Uppsala tillhör en grupp med 14 landsting i Sverige som använder sig av journalsystemet T4. Den här gruppen beslutade för ett år sedan att utse Uppsala till en pilot i det här arbetet.

– Norrbotten och Halland har tandvård och sjukvård i samma journalsystem och har då redan gjort journalerna tillgängliga för patienterna. Men vi är de första som lägger ut tandvårdsjournalerna specifikt, berättar Pia Gabre, chefstandläkare vid Folktandvården.

Arbetat med våld i nära relationer

Samtidigt har Folktandvården Uppsala en tid jobbat med att utveckla sitt arbete mot våld i nära relationer med hjälp av Åsa Witkowski från NCK. När hon fick höra talas om diskussionerna gällande tandvårdsjournalerna lyfte hon behovet av att även införa ett skyddat sökord för våldsutsatthet.

– Vi hade inte reflekterat över att det var något som skulle kunna behövas och det var en ögonöppnare när hon påpekade det, berättar Isabel Brundin, allmäntandläkare vid Folktandvården på Liljeforstorg som satt med i referensgruppen för arbetet.

I början av oktober 2018 fick Folktandvårdens patienter i Uppsala län möjlighet att läsa sina journaler via 1177. Men den information som registrerats under det skyddade sökordet syns inte när patienten loggar in på journalen. Detta för att en våldsutsatt kvinna inte ska tvingas visa uppgifterna för sin partner till exempel.

Porträtt Pia Grabe– Inför förändringen åkte vi runt och informerade om journalerna och det skyddade sökordet. Det är en del som har haft frågor runt det här med dokumentationen av våldsutsatthet och är rädda för att göra fel. Men det går inte att göra fel hur man än lägger in sökordet, säger Pia Gabre.

Än så länge ställer Folktandvården i Uppsala frågor när det finns en misstanke eller det skulle kunna vara sannolikt att någon utsatts för våld. Men det är på väg att ändras. Nu finns det två pilotkliniker i regionen, Storvreta och Liljeforstorg, där frågor ställs till en större grupp patienter.

– Målet är att personal vid alla kliniker ska ställa frågor om våld till alla från och med årsskiftet, säger Katarina Wadstein, ny chefstandläkare vid Folktandvården Uppsala.

Isabel Brundin, som även arbetar fackligt och är ordförande i Uppsvenska tjänstetandläkarföreningen, berättar att arbetet med sökordet har ökat medvetenheten om problematiken och intresset för att arbeta med frågan är stort.

– Det här är väldigt nytt för oss inom tandvården men efter att vi tittat på filmerna i webbstöd för vården om hur frågor om våldsutsatthet kan ställas så kändes det inte så svårt längre. Det gäller nog bara att göra om det till sitt eget så att man blir bekväm med det.

Behöver fundera mer över frågor om våld

Trots att hon har arbetat som tandläkare i 20 år har hon inte tänkt på våldsutsatthet som en faktor som kan påverka patienterna. Men vid ett tillfälle hade hon en patient som självmant berättade att hon var mycket tandvårdsrädd efter att ha varit utsatt för ett sexuellt övergrepp.

– Jag tror att vi behöver fundera mer över vilka patienter vi ska fråga och hur vi ska göra det. Men nu när vi har sökordet finns det i alla fall en möjlighet att dokumentera i journalen om vi skulle upptäcka att det förekommit våld.

Åsa Witkowski, från NCK, har bland annat varit inbjuden för att prata om våld i nära relationer för ST-tandläkarna i Uppsala.

– Det ingår att de ska ha den här kunskapen och det har förtydligats i deras utbildningsplan sedan i somras, berättar Pia Gabre.

Hon upplever att personalen är positivt inställd till att ställa frågor om våld samt dokumentera i journalen. Funderingarna gäller istället vad som händer om kvinnan svarar att hon varit våldsutsatt.

– Men meningen är inte att vi ska ta allt ansvar för de här patienterna utan det handlar om att hänvisa dem vidare till ytterligare hjälp och stöd, säger Pia Gabre.

Läs mer

Webbstödets lärande exempel om hur Folktandvården Skåne arbetar med utbildning om våld i nära relationer

Lärande exempel om arbetet mot våld i nära relationer

Senast uppdaterad: 2022-11-04