Kirurgavdelningens personal utbildas om våld

2019-03-04

Kirurgavdelningen 65B på Akademiska sjukhuset i Uppsala har utbildat hela personalstyrkan om våld i nära relationer. Till utbildningen användes NCK:s material som delats ut till samtliga chefer på sjukhuset.

Michaela Tollin och Carina Vennström som arbetar på kirurgavdelningen på Akademiska sjukhuset
Michaela Tollin och Carina Vennström från kirurgen tittar igenom materialet i den låda som delats ut av NCK. Foto: Staffan Claesson

Gruppchef Michaela Tollin och avdelningschef Carina Vennström bläddrar bland rapporter och informationsmaterial i den utbildningslåda som delades ut till alla chefer på Akademiska sjukhuset i slutet av 2018 av NCK. Här finns även utbildningsmanualen för den webbaserade introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som låg till grund för satsningen på kirurgen – Webbkurs om våld.

– Vi fick lådorna före jul och i februari satte vi igång med utbildningarna. Det kändes som ett viktigt ämne för oss och det kom precis rätt i tiden när #metoo var stort i medierna, berättar Carina Vennström.

Gemensamma kursdagar

Det började med att hon, den andra avdelningschefen Sara Kiuru och Michaela Tollin gjorde NCK:s webbkurs om våld själva. Sedan utarbetade de ett koncept för en utbildningsdag på fyra timmar där deltagarna genomförde kursen tillsammans.

– Det är klart att medarbetarna kunde ha gått den var och en för sig men det är en ganska tung utbildning och det hade nog inte sjunkit in på samma sätt då, säger Carina Vennström.

Nu blev det i stället en dag med mycket interaktion och diskussioner. Michaela Tollin och Carina Vennström berättar hur de kopplade utbildningen till det som hände i omvärlden.

– Jag tog till exempel upp filmen ”Fifty Shades of Grey”. Vi var många som tyckte den var fantastisk men efter den här utbildningen såg i alla fall jag på den med helt andra ögon. Man blir medveten om hur många olika sätt det finns att misshandla någon på. Många i personalen lyfte också andra former av våld än det fysiska, till exempel ekonomisk försummelse eller att kontrollera någon via mobilen, säger Michaela Tollin.

Kunskap kopplades till yrkeserfarenheter

Cirka 15 personer deltog vid vart och ett av de fem utbildningstillfällena. Två chefer var alltid på plats för att hjälpas åt att hålla i passen som avslutades med en utvärdering. Reaktionerna var nästan enbart positiva.

– Deltagarna funderade bland annat över patienter som vi haft tidigare, men även kolleger och anhöriga. Ett exempel är de som alltid blir hämtade efter sitt arbetspass. Det är oftast en handling av omtanke men det kan också röra sig om en kontrollerande partner, säger Michaela Tollin.

Ändrade rutiner efter kurs om våld

Utbildningen fick också konsekvenser för det praktiska arbetet. Det skyddade sökordet våldsutsatthet i nära relationer har lyfts in i journalsystemet så att det går att dokumentera utsatthet. En fråga om våld har även lagts till vid inskrivningssamtalet. Och nyanställda som inte var med på utbildningen får gå webbkursen på egen hand.

– Det är viktigt att vi vidmakthåller det här och ser till att det blir en naturlig del av arbetet. Den här kunskapen ska vara obligatorisk för alla som jobbar här. Genom utbildningarna tror jag att vi har blivit starkare och bättre rustade för att ta hand om patienterna. Sedan kan det också vara viktigt för personalen som alltid ska kunna känna sig trygga på sin arbetsplats. Det kan finnas de som utsatts för våld även här bland oss, säger Carina Vennström.

Fotografi på lådan med utbildningsmaterial. Hon har egentligen bara ett råd till de avdelningar som vill följa efter och arrangera något liknande:

– Dra inte ut på tiden. Det finns ingen bättre tid än nu.

Ett 60-tal chefer inom förvaltningen Nära vård och hälsa i region Uppsala (där primärvård och habilitering ingår) har också fått utbildningsmaterialet. 

Fakta

I utbildningslådorna finns bland annat information om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen, rapporterna "Uppsalamodellen – att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården" samt "Våld och hälsa – en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa".

Även NCK:s lärobok "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" och utbildningsmanualen till NCK:s webbkurs om våld ingår i utbildningspaketet. 

Lärande exempel om arbetet mot våld i nära relationer

Senast uppdaterad: 2022-11-04