Så kan fysioterapeuter upptäcka våld

2019-10-22

Anna-Greta Elfström Olsson arbetar som fysioterapeut inom primärvården i Sandviken. Hon träffar ofta patienter som har varit utsatta för våld och är van vid att vara uppmärksam på tecken på våldsutsatthet.

Anna-Greta Elfström Olsson Anna-Greta Elfström Olsson som arbetar som fysioterapeut inom primärvården i Sandviken
Foto: Pernilla Wahlman

Vilka patienter kommer till dig?
– Det är väldigt brett, allt från barn till äldre med många olika typer av problem. Jag har stresshanteringsgrupper och jag jobbar med mediyoga och basal kroppskännedom som används som behandlingsmetod för en rad olika tillstånd, bland annat smärtproblematik.

Ställer du frågor om våld till dina patienter?
– Ja. Jag ställer inte frågan till alla men jag kan ofta se om kroppen signalerar att något är fel och då frågar jag. Jag tar alltid en noggrann anamnes och lyssnar. Är det någon i en grupp som berättar om sin våldsutsatthet är det ofta fler i gruppen som börjar berätta.

Hur frågar du om våld?
– Jag ser alltid till att det är vid en tidpunkt där det finns tid till att prata. Jag är lyhörd för både vad som sägs och hur kroppen reagerar. Säger en patient så mycket som en halv mening så följer jag upp med en fråga.

Hur kan fysioterapeuter upptäcka våldsutsatthet?
– Vi har goda chanser att upptäcka våldet, eftersom vi både pratar med patienten och ser kroppen. Vi undersöker även kroppen utan kläder och kan därför upptäcka skador som ärr och blåmärken. Ibland vill inte patienten ta av sig kläderna och det kan också vara ett tecken.

Vad gör du om någon berättar om sin våldsutsatthet?
– Jag tar alltid reda på om det är pågående eller om det är långt bak i tiden och om patienten har fått hjälp. Jag har varit med i en samverkansgrupp i frågan och jag vet vilken hjälp som finns att få. Ofta träffar jag patienter som har varit utsatta för våld långt bakåt i tiden. Då lyssnar jag och tar om hand. Har man varit utsatt för våld sätter det sig ofta i kroppen som långvarig stress och smärta. Ibland kopplar man själv inte ihop det som händer i kroppen med det man har varit utsatt för.

Tidskriften Fysioterapis artikel "Vilket ansvar har fysioterapeuter för våldsutsatta patienter?" (2019) 

Lärande exempel om arbetet mot våld i nära relationer

Senast uppdaterad: 2022-11-04