Nyanställda i vården utbildas om våldsutsatthet

2019-12-02

På avdelningen för geriatrisk och neurologisk rehabilitering på Akademiska sjukhuset i Uppsala får alla nya medarbetare gå NCK:s webbaserade introduktionskurs om våld, sedan ett år tillbaka.
– Det är den mest intressanta kursen för nyanställda, säger Hanna Barck som jobbar som fysioterapeut.

Hanna Barck som är fysioterapeut på en geriatrikavdelning i Tierp.
Hanna Barck arbetar som fysioterapeut på en geriatrikavdelning i Tierp. Foto: Mikael Wallerstedt.

Inom avdelningen för geriatrisk och neurologisk rehabilitering arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder och kuratorer. Medarbetarna arbetar framför allt med geriatriska och neurologiska patienter över hela sjukhuset.  

– Våra medarbetare är utspridda på olika ställen och just därför har vi tänkt igenom vad alla behöver ha med sig för kunskap. Vi tog beslutet att webbkursen om våld skulle vara obligatorisk för nyanställda, säger Elisabeth Belin som är avdelningschef.

Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs som tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Den ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen vänder sig till personal som i sitt yrke kan komma att möta våldsutsatta och deras barn.

Vården har unik möjlighet upptäcka våld  

Hanna Barck arbetar sedan ett och halvt år tillbaka som fysioterapeut på en geriatrikavdelning i Tierp som tillhör Akademiska sjukhuset. Hon möter en äldre patientgrupp med blandade diagnoser, som till exempel strokepatienter, ortopedpatienter och medicinpatienter. För henne kändes webbkursen relevant både för hennes yrke och på ett personligt plan.

– När man går utbildningen slås man av hur pass vanligt det är med våld i nära relationer. Jag har en vän som har varit utsatt och kunde därför relatera till mycket av det som ingick i kursen. Jag vet hur svårt det är att berätta att man är utsatt för våld, till och med för sina närmaste. Jag tror att vården kan vara en mer neutral zon att berätta på.

Utbildningssatsningen började med en föreläsning av Åsa Witkowski, verksamhetschef på kvinnofridsenheten på NCK, där samtliga medarbetare var med. Information om kursen har även gått ut på arbetsplatsträffar vilket har lett till att även medarbetare som inte är nyanställda har gått kursen.

Våld är även en arbetsmiljöfråga

Elisabeth Belin påpekar att utbildningen inte bara handlar om mötet med patienter.

Elisabeth Belin som är chef för avdelningen för geriatrisk och neurologisk rehabilitering vid Akademiska sjukhuset i Tierp.
Elisabeth Belin, avdelningschef.
Foto: Mikael Wallerstedt
 

– Det här är även en arbetsmiljöfråga, det kan lika gärna vara någon medarbetare som är utsatt för våld, säger Elisabeth Belin.

För Hanna Barck har kursen lett till att hon är mer uppmärksam på våldsutsatthet.

– Jag har kunskapen med mig i bakhuvudet hela tiden. Jag tänker bland annat på det i situationer där anhöriga inte låter patienten komma till tals.

Hon skulle dock önska sig fördjupad kunskap med ytterligare diskussioner och rutiner kring hur man kan ställa frågor om våld.

Elisabeth Belin håller med om att arbetet kan utvecklas och hon hoppas även på att fler yrkesgrupper utbildas inom ämnet.

– Vi har påbörjat något bra och nu får vi titta på hur vi kan gå vidare och hålla kunskapen levande, säger Elisabeth Belin.

NCK:s webbsida om webbkursen om våld

Lärande exempel om arbetet mot våld i nära relationer

Senast uppdaterad: 2022-11-04