Familjecentralen frågar om våld efter kurs

2020-02-05

Hela personalstyrkan på familjecentralen i Bålsta i Håbo kommun har gått Webbkurs om våld. Gruppen består av olika professioner vilket berikade utbildningen, enligt initiativtagare Hanna Eklund som är barnmorska och samordnare för verksamheten.  Hanna Eklund som är barnmorska och samordnare på Familjecentralen i Bålsta

Familjecentralen i Bålsta har tolv medarbetare. De kommer från mödravårdscentralen, barnavårdscentralen, öppna förskolan, socialtjänsten och Svenska kyrkan.

– Familjecentralen träffar alla gravida. Vi får även kontakt med kommuninvånare via barnavårdscentralen. Vi har många nyinflyttade i Bålsta och dem brukar vi slussa vidare till olika aktiviteter för att de ska lära känna andra föräldrar, säger Hanna Eklund.

I våras gick personalgruppen under två planeringsdagar den webbkurs om våld som utvecklats av NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

– Vi behövde lära oss mer. För oss som är barnmorskor är det självklart att fråga kvinnor om utsatthet för våld. Men det är det inte för till exempel förskollärarna. Flera i gruppen har tidigare sagt att de inte vet hur de ska fråga och inte heller vad de ska göra när de får ett jakande svar. Rädsla och okunskap gjorde att vi kände att det var viktigt att vi utbildade oss, säger Hanna Eklund.

Angelägen kurs om våld 

Enligt Hanna Eklund har även de senaste årens uppmärksamhet, i media och i samhället i stort, bidragit till att kursen upplevdes som angelägen.

– Att frågan har varit så synlig i media har gjort oss mer och mer medvetna om vår egen okunskap.   

Styrkan med kursen, säger Hanna Eklund, är att den är så tillgänglig.

– All kunskap finns där nära till hands på webben. Det enda som behövs är tid. Det är också av betydelse att kursen vänder sig till olika yrkesgrupper. Vi förde många diskussioner utifrån våra respektive professioner. Vi insåg hur olika erfarenheter vi har av att ställa frågor om våld, säger Hanna Eklund.

Fler anställda ställer frågor om våld

Ett resultat av utbildningen är att fler nu arbetar för att upptäcka kvinnor som är utsatta för våld. Kursen har gjort att personalen alltid håller kunskapsområdet aktuellt, som Hanna Eklund säger.

– Framför allt förskollärarna ställer numera mycket oftare frågor om våld. De har börjat fånga upp kvinnor som är våldsutsatta på ett helt nytt sätt och vet nu vad de ska göra om de får ett ja.

Ett annat resultat är en ökad samverkan med kvinnojouren.

– Vi har blivit mycket bättre på att samordna vårt arbete med kvinnojouren vilket är till nytta för dem som är utsatta för våld, säger Hanna Eklund.

Under våren planerar Hanna Eklund att avsätta tid för ett uppföljande möte om utbildningen.

– Vi måste stämma av hur arbetet går och vilka effekter utbildningen har fått.

NCK:s webbsida om Webbkurs om våld
Webbplatsen webbkursomvald.se

Lärande exempel om arbetet mot våld i nära relationer

Senast uppdaterad: 2022-11-04