Frågor om våld ställs på Sophiahemmet Rehab Center

2021-11-04

Klienter som kommer till Sophiahemmet Rehab Center i Stockholm och Göteborg bör numera få frågor om utsatthet för våld vid första besöket. Sedan hösten 2020 finns en rekommendation för de anställda om att frågorna ska ställas på rutin. I slutet av året ska arbetet följas upp.

två kvinnor som står vid en reception på Sophiahemmet. Den ena bär jeans och blus, den andra en blågrön blus under en svart stickad pullover.
Mia Pettersson och Monica Blomberg har tagit initiativ till en rekommendation om att ställa frågor om våld till klienter som kommer till Sophiahemmet Rehab Center i Stockholm. 

Det var en klients berättelse som blev avgörande för hälso- och rehabvägledaren Monica Blomberg på Sophiahemmet Rehab Center i Stockholm som tillsammans med kollegan Mia Pettersson är initiativtagare till arbetet att identifiera våldsutsatta. En klient sökte för ohälsa på grund av arbetsrelaterad stress. Monica Blomberg ställde de vanliga frågorna som ingår i den kartläggningsmall som används vid första besöket. Hon gick igenom sådant som arbetsbelastning och levnadsvanor. Men upplevde att hon inte riktigt fick svar på orsakerna till klientens ohälsa.

– Då frågade jag hur klienten hade det hemma. Klienten svarade att ”jag har inte mycket att säga till om hemma”. Under det fortsatta samtalet framkom det att klienten var utsatt för allvarligt psykiskt våld. Våldet var det allra största problemet för hälsan. Stressen på jobbet var sekundär, säger Monica Blomberg.

Frågor om våld för att få en helhetsbild

Samtidigt gick Monica Blomberg NCK:s ”Webbkurs om våld” för att lära sig mer. Den gav henne viktig grundläggande kunskap om hur våld kan ta sig uttryck och vilka konsekvenser utsattheten får. Monica Blomberg hade också deltagit under en föreläsning som NCK hållit på Sophiahemmet Rehab Center.

– Efter mötet med klienten tänkte jag att vi som arbetar med rehabilitering måste fånga upp utsatthet för våld för att få en helhetsbild av ohälsan, säger hon.

Chefer gav klartecken till initiativ

Monica Blomberg och kollegan Mia Pettersson som också utbildat sig om våld via NCK:s webbkurs tog kontakt med gruppchefen. De båda ville undersöka om det var möjligt att införa frågor om våld på rutin samt ta fram information om vart kollegerna på Sophiahemmet Rehab Center skulle hänvisa dem som var utsatta. Gruppchefen och enhetschefen gav klartecken.

– Vi arbetar med klienter som är resursstarka men det betyder ju inte att de inte kan vara utsatta för våld, säger Monica Blomberg.

De som kommer till Sophiahemmet Rehabcenter har en hälsoförsäkring via sin arbetsplats. De allra flesta tar kontakt själva, men det händer att arbetsgivaren hänvisar dem. Det man oftast söker för är stressproblematik men även nedstämdhet och ångest. Omkring 20 procent har fysiska besvär.

– De allra flesta som vi möter får en tid hos psykolog. Psykologen ger klienterna verktyg och strategier för att klara av sina problem, därför är det jätteviktigt att vi har hela bilden av klientens livssituation, säger Monica Blomberg.

Rekommendation om att ställa frågor om våld

Under hösten 2020 höll Monica Blomberg och Mia Pettersson en presentation på en arbetsplatsträff om utsatthet för våld. De informerade om rekommendationen att alla bör fråga på rutin, var det finns mer kunskap om våld och vart klienterna kan hänvisas. Det finns även ett internt digitalt stödmaterial med information om att ställa frågor.

Senare i år ska Monica Blomberg och Mia Pettersson följa upp arbetet med att ställa frågor.

– Vi vill veta hur det går för kollegerna och om de behöver mer stöd. Jag själv ställer alltid frågor om våld, tidigare gjorde jag det vid misstanke. Det inger trygghet att säga att det här är frågor som jag ställer till alla och ingen har tagit illa upp av att få dem, säger Monica Blomberg.  

Lärande exempel om arbetet mot våld i nära relationer

Senast uppdaterad: 2022-11-04