Ta hjälp av ett flödesschema

Att ha ett enkelt flödesschema nära till hands ger dig som anställd stöd i att ställa frågor om våld och hantera patientens svar. Flödesschemat är framtaget av NCK och gäller i Region Uppsala.

Flödesschemat som pdf.

Tänk på att:

  • Tala alltid med kvinnan i enrum när hon besöker vårdenheten.
  • Erbjud kvinnan Kvinnofridslinjens telefonkort.
  • Använd auktoriserad tolk vid behov.
Senast uppdaterad: 2022-04-06