Vårdprogram och lokal information från regioner

Här hittar du information från de olika regionerna. Det handlar i första hand om vårdprogram men även regionala webbutbildningar, egna webbplatser samt kontaktuppgifter till den som ansvarar för arbetet i respektive region.

Region Blekinge
Anna Johnson
Folkhälsostrateg
Tel: 0728-80 43 89
E-post: anna.johnson@regionblekinge.se

Region Blekinges lokala riktlinjer för våld i nära relationer (pdf)
(Giltig från och med augusti 2020)

Region Dalarna
Agneta Haraldsson
Utvecklingsledare Våld i nära relationer
Tel: 072-141 47 36
E-post: agneta.haraldsson@regiondalarna.se

Region Dalarnas vårdprogram vid omhändertagande av patienter utsatta för våld i nära relationer (pdf)
(Giltig från och med 2016-04-25)

Region Gotland
Karin Hanaeus
Kvalitetschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  
Tel växel: 0498-26 90 00
E-post: karin.hanaeus@gotland.se

Åsa Svensson
Teamsamordnare sjuksköterska, Visby lasarett
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Tel: 073-765 83 11
E-post: asa.svensson@gotland.se

Region Gotlands riktlinje våld i nära relationer (pdf)
(Giltig från och med 2017-12-04)

Region Gotlands riktlinje barn som far illa – att anmäla sin or0 (pdf)
(Giltig från och med 2016-12-12)

Region Gävleborg
Rebecca Padar
Strateg i barnrätt och jämställdhetsfrågor
Tel: 026-53 12 33
E-post: rebecca.padar@regiongavleborg.se

Region Gävleborgs webbplats med länsgemensamma rutinen Våld i nära relationer
(Giltig till och med 2021-03-09)

Region Halland
Eva Jadeling
Hälso- och sjukvårdsstrateg
Kvalitet inom hälso- och sjukvård
Tel: 076-3397793
E-post: Eva.Jadeling@regionhalland.se

Region Hallands webbplats med rutin om våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck (regionhalland.se)

Region Hallands publikation "Våld i nära relationer – regional handbok" (pdf) 

Region Jämtland Härjedalen
Åsa Mattsson
Samordnare våld i nära relationer 
Region Jämtland Härjedalen
Tel: 070-2036039  
E-post: asa.i.mattsson@regionjh.se

Region Jämtland Härjedalens rutin "Att ställa frågan om våld i nära relation och att hantera svaret" (pdf)

Region Jönköpings län
Elinor Petersson
Aukt. socionom, Folkhälsa och sjukvård
Våld i nära relation
Tel: 072-450 05 82
E-post: elinor.petersson@rjl.se

Region Jönköpings läns handlingsplan våld i nära relationer 2014–2018 (pdf)

Region Kalmar län
Maria Lindqvist
Folkhälsoutvecklare
Regional utvecklingsförvaltning
Hållbar samhällsplanering
Tel: 072-465 84 15 
E-post: maria.lindqvist1@regionkalmar.se

Region Kalmar läns webbsida med handlingsplan för våld i nära relationer

Region Kronoberg
Valentina Hajra
Utvecklingsledare
Våld i nära relationer och barn som far illa 
Tel: 0470-58 31 59
E-post: valentina.hajra@kronoberg.se

Region Kronobergs webbsida med information om våld i nära relationer samt handlingsplan vid misstanke om våld i nära relationer

Region Norrbotten
Moa Lygren
Projektledare
Utvecklingsavdelningen/Folkhälsocentrum
Region Norrbotten
Tel: 072-215 8768
E-post: moa.lygren@norrbotten.se

Region Norrbottens vårdprogram för våld i nära relationer

Region Norrbotten har även utarbetat material för yrkesverksamma som ett stöd när frågor om våldsutsatthet ska ställas.
Region Norrbottens lathund med frågor om våld till vuxna (pdf)
Region Norrbottens lathund med frågor till barn och unga (pdf)  

Region Skåne
Marie Köhler
Medicinsk rådgivare
Enheten för Kunskapsstyrning och FoU
Avd för hälso- och sjukvårdsstyrning
Tel: 040-623 94 43
E-post: marie.kohler@skane.se

Pernilla Wargéus
Projektledare
Enheten för kunskapsstyrning och FoU
Avd för hälso- och sjukvårdsstyrning
E-post: pernilla.wargeus@skane.se

Region Skånes regionala vårdprogram "Våld i nära relationer" (pdf)
(Giltigt till och med 2020-12-31)

Region Stockholm
Ylva Elvin-Nowak
Enhetschef Våld i nära relationer 
Akademiskt primärvårdscentrum
Tel: 072-24 68 367
E-post: ylva.elvin-nowak@regionstockholm.se

Region Stockholms webbsida om enheten "Våld i nära relationer"
Region Stockholms regionala vårdprogram "Våld i nära relationer" (pdf, 2019)

Region Sörmland
Karin Arnholm
Samordnare
Teamet för sexuellt våldsutsatta
Kompetenscentrum mot våld i nära relationer 
Tel: 073-866 48 55, 016-10 45 75
E-post: karin.arnholm@regionsormland.se

Linn Burman
Samordnare
Barnskyddsteamet
Kompetenscentrum mot våld i nära relationer
Tel: 076-698 44 32
E-post: linn.burman@regionsormland.se

Region Sörmlands webbsida med vårdprogrammet Våld i nära relationer

Region Uppsala
Johanna Belachew
Verksamhetschef
Kvinnofridsenheten, Akademiska sjukhuset
Tel: 018-611 95 89
E-post: johanna.belachew@akademiska.se

Region Uppsalas vårdprogram "Våld i nära relationer" (reviderat 2020) pdf

Region Uppsalas "Riktlinjer för arbete med likabehandling" (2019) pdf

Region Värmland
Carin Jonsson 
Utvecklingsledare / Samordnare  för våld i nära relationer
Tel: 010-8314103
E-post: carin.jonsson@regionvarmland.se

Region Värmlands webbplats om våld i nära relationer med handbok för samarbete vid våld i nära relation 

Region Västerbotten
Maria Stefansson
Hälsoutvecklare våld i nära relationer
Telefon: 070-329 92 11
E-post: maria.stefansson@regionvasterbotten.se

Region Västerbottens webbplats om våld i nära relationer med vårdprogram för våld i nära relationer

Region Västernorrland
Camilla Skoglund
Folkhälsostrateg-ViNR
Regional utveckling
Enheten för folkhälsa
Telefon: 0611-80318
E-post: camilla.skoglund@rvn.se 

Region Västernorrlands riktlinje för våld i nära relationer (pdf)
(reviderad 2023-05)

Region Västmanland
Sofia Hedvall 
Utvecklingsledare Våld i nära relation
Regionala utvecklingsförvaltningen
Enheten Hållbarhet
Tel: 021-481 82 63 
E-post: sofia.hedvall@regionvastmanland.se

Region Västmanlands webbsida för webbutbildningar för medarbetare inom vården (inloggning krävs)

Västra Götalandsregionen
Carina Eliason
Områdeschef
Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, VKV
Tel: 070-547 52 70
E-post: carina.eliason@vgregion.se

Västsvensk webbportal om våld i nära relationer 

Samlingswebbsida med Västra Götalandsregionens regionala medicinska riktlinjer för våld i nära relationer

Region Östergötland
Karolin Olstam
Samordnare Våld i nära relationer och barnrätt
Verksamhetsutveckling vård och hälsa
Region Östergötland
Tel: 010-103 71 32, 070-383 71 32
E-post: karolin.olstam@regionostergotland.se

Johanna Simmons
ST- läkare i geriatrik, Med. Dr.
Medicinska och geriatriska akutkliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
Region Östergötland
E-post: johanna.simmons@regionostergotland.se    

Petra Blom
Samordnare hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning
Folkhälso- och statistikenheten
Region Östergötland
E-post: petra.blom@regionostergotland.se

Region Östergötlands Vårdprocessprogram för våld i nära relationer (pdf)

Region Östergötlands Vårdprocessprogram för könsstympning (pdf)

Region Östergötlands Kunskapsstöd för chefer om våld i nära relationer (pdf)

Region Örebro län
Lilian Iwarson Sporrong
Utredningssekreterare
Ledningskansliet
Tel: 072-74 272 99
E-post: lilian.ivarsson-sporrong@regionorebrolan.se

Region Örebros läns riktlinje "Våldsutsatthet – riktlinje för omhändertagande av patienter som utsatts för våld i en nära relation (pdf)

Senast uppdaterad: 2024-04-02