Vårdprogram och lokal information från regioner

Här hittar du information från de olika regionerna. Det handlar i första hand om vårdprogram men även regionala webbutbildningar, egna webbplatser samt kontaktuppgifter till den som ansvarar för arbetet i respektive region.

Region Blekinge
Inga-Lisa Apelman
Folkhälsostrateg
Tel: 0734-47 12 46
E-post: inga-lisa.apelman@regionblekinge.se

Region Blekinges lokala riktlinjer för våld i nära relationer (pdf)
(Giltig från och med 2015)

Region Dalarna
Agneta Haraldsson
Utvecklingsledare Våld i nära relationer
Tel: 072-141 47 36
E-post: agneta.haraldsson@regiondalarna.se

Region Dalarnas vårdprogram vid omhändertagande av patienter utsatta för våld i nära relationer (pdf)
(Giltig från och med 2016-04-25)

Region Gotland
Karin Hanaeus
Kvalitetschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  
E-post: karin.hanaeus@gotland.se
Tel växel: 0498-26 90 00

Region Gotlands riktlinje våld i nära relationer
(Giltig från och med 2017-12-04)

Region Gotlands riktlinje barn som far illa – att anmäla sin oro
(Giltig från och med 2016-12-12)

Region Gävleborg
Rebecca Padar
Strateg i barnrätt och jämställdhetsfrågor
Tel: 026-53 12 33
E-post: rebecca.padar@regiongavleborg.se

Region Gävleborgs webbplats med länsgemensamma rutinen Våld i nära relationer
(Giltig till och med 2019-03-09)

Region Halland
Eva Wendt
Utvecklingsledare
Avdelningen för Regional hälso- och sjukvårdssamverkan
Tel: 0767-76 69 36  
E-post: eva.a.wendt@regionhalland.se

Region Hallands publikation "Våld i nära relationer – regional handbok" (pdf) 
 

Region Jämtland Härjedalen
Syvonne Nordström, Åsa Mattsson
Utvecklingsstrateg
Jämtlands läns landsting
Tel: 070-576 34 07
E-post: syvonne.nordstrom@regionjh.se

Region Jämtland Härjedalens rutin "Att ställa frågan om våld i nära relation och att hantera svaret" (pdf)
(Giltig från och med 2020-03-04)

Region Jönköpings län
Elinor Petersson
Aukt. socionom, Folkhälsa och sjukvård
Våld i nära relation
Tel: 072-450 05 82
E-post: elinor.petersson@rjl.se

Region Jönköpings läns handlingsplan våld i nära relationer 2015–2018

Region Kalmar län
Andréa Berg
Projektledare och sjuksköterska 
Våld i nära relationer
Samhällsplanering & tillväxt
Regional utvecklingsförvaltning
Tel: 072-201 71 99 
E-post: andrea.berg@regionkalmar.se

Region Kalmar läns webbsida med handlingsplan för våld i nära relationer

Region Kronoberg
Valentina Hajra
Utvecklingsledare, Våld i nära relationer och barn som far illa 
Tel: 0470-58 31 59
E-post: valentina.hajra@kronoberg.se

Region Kronobergs webbsida med information om våld i nära relationer samt handlingsplan vid misstanke om våld i nära relationer

Region Norrbotten
Ulla Isaksson, Moa Lygren
Verksamhetsstrateg
Hälso- och sjukvårdsenheten,
Tel: 070-298 43 28
E-post: ulla.m.isaksson@norrbotten.se

Region Norrbottens vårdprogram för våld i nära relationer

Region Norrbotten har även utarbetat material för yrkesverksamma som ett stöd när frågor om våldsutsatthet ska ställas.
Region Norrbottens lathund med frågor om våld till vuxna (pdf)
Region Norrbottens lathund med frågor till barn och unga (pdf)  

Region Skåne
Johan Öberg
Hälso- och sjukvårdsstrateg
Enheten för patientnära frågor, Avd för hälso- och sjukvårdsstyrning
Tel: 040-675 35 05
E-post: johan.oberg@skane.se

Pernilla Wargéus
Projektledare
Enheten för kunskapsstyrning och FoU, Avd för hälso- och sjukvårdsstyrning
E-post: pernilla.wargeus@skane.se

Region Skånes regionala vårdprogram "Våld i nära relationer" (pdf)
(Giltigt till och med 2020-12-31)

Region Stockholm
Ylva Elvin-Nowak
Enhetschef Våld i nära relationer, Akademiskt primärvårdscentrum
Tel: 072-24 68 367
E-post: ylva.elvin-nowak@sll.se

Region Stockholms webbsida om enheten "Våld i nära relationer"
Region Stockholms regionala vårdprogram "Våld i nära relationer" (pdf, 2019)

Region Sörmland
Ing-Marie Andrée
Enhetschef vid Kompetenscentrum mot våld i nära relationer 
Tel: 0155-24 77 07 / 070-398 82 83
E-post: ing-marie.andree@regionsormland.se

Region Sörmlands webbsida med vårdprogrammet Våld i nära relationer

Region Uppsala
Åsa Witkowski
Verksamhetschef
NCK, Akademiska sjukhuset
Tel: 018-611 28 01
E-post: asa.witkowski@akademiska.se

Region Uppsalas vårdprogram "Våld i nära relationer" (reviderat 2019)
 

Region Värmland
Carin Jonsson 
Utvecklingsledare / Samordnare ”våld i nära relationer”
Tel: 054-61 41 03
E-post: carin.jonsson@regionvarmland.se

Region Värmlands webbplats om våld i nära relationer med handbok för samarbete vid våld i nära relation 

Region Västerbotten
Maria Stefansson
Hälsoutvecklare våld i nära relationer
Telefon: 070-329 92 11
E-post: maria.stefansson@regionvasterbotten.se

Region Västerbottens webbplats om våld i nära relationer med vårdprogram för våld i nära relationer

Region Västernorrland
Jessica Wiklund
Samordnare/Folkhälsoplanerare
Folkhälsoenheten
Tel: 072–242 42 33
E-post: jessica.wiklund@rvn.se

Maria Jakobsson
Projektledare 
Folkhälsoenheten
Tel: 060-18 27 93, 070-379 40 22
E-post: maria.jakobsson@rvn.se

Region Västernorrlands riktlinje för våld i nära relationer (pdf)
(reviderad 2019-01)

Region Västmanland
Sofia Hedvall
Utvecklingsledare RSS kvinnofrid & psykisk hälsa
Regionala utvecklingsförvaltningen
Enheten Välfärd
Tel: 021-481 82 63 
E-post: sofia.hedvall@regionvastmanland.se

Region Västmanlands webbsida för webbutbildningar för medarbetare inom vården (inloggning krävs)

Västra Götalandsregionen
Kompetenscentrum om våld i nära relationer

Västsvensk webbportal om våld i nära relationer 

Samlingswebbsida med Västra Götalandsregionens regionala medicinska riktlinjer för våld i nära relationer

Region Östergötland
Karolin Olstam, Caroline Sjödell
Samordnare Våld i nära relationer och sexuell reproduktiv hälsa och HBTQ
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Tel: 010-103 71 32, 070-383 71 32
E-post: karolin.olstam@regionostergotland.se

Region Östergötlands kunskapsunderlag för framtagandet av lokala rutiner för omhändertagande av patienter som utsätts för våld (pdf)

Region Örebro län
Lilian Iwarson Sporrong
Utredningssekreterare,
Ledningskansliet
Tel: 072-74 272 99
E-post: lilian.ivarsson-sporrong@regionorebrolan.se

Region Örebros läns riktlinje "Våldsutsatthet – riktlinje för omhändertagande av patienter som utsatts för våld i en nära relation (pdf)