Vårdprogram och lokal information från regioner/landsting

Här hittar du information från de olika regionerna. Det handlar i första hand om vårdprogram men även regionala webbutbildningar, egna webbplatser samt kontaktuppgifter till den som ansvarar för arbetet i respektive region.

Region Blekinge
Inga-Lisa Apelman
Folkhälsostrateg
Tel: 0734-47 12 46
E-post: inga-lisa.apelman@regionblekinge.se

Se Våld i nära relationer, lokal riktlinje
(Giltig från och med 2015)

Region Dalarna
Agneta Haraldsson
Utvecklingsledare Våld i nära relationer
Tel: 072-141 47 36
E-post: agneta.haraldsson@regiondalarna.se

Se Vårdprogram Våld i nära relationer
(Giltig från och med 2016-04-25)

Region Gotland
Kajsa Lingström
Utbildningsstrateg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Tel: 0498-26 80 42
E-post: kajsa.lingstrom@gotland.se

Se Riktlinje Våld i nära relationer
(Giltig från och med 2017-12-04)
Se Barn som far illa – att anmäla sin oro
(Giltig från och med 2016-12-12)

Region Gävleborg
Rebecca Padar
Strateg i barnrätt och jämställdhetsfrågor
Tel: 026-53 12 33
E-post: rebecca.padar@regiongavleborg.se

Se länsgemensam rutin Våld i nära relationer
(Giltig till och med 2019-03-09)

Region Halland
Eva Wendt
Utvecklingsledare
Avdelningen för Regional hälso- och sjukvårdssamverkan
Tel: 0767-76 69 36  
E-post: eva.a.wendt@regionhalland.se

Se Våld i nära relationer – regional handbok med länk till informationsbroschyrer till våldsutsatta, anhöriga och våldsutövare.

Region Jämtland Härjedalen
Syvonne Nordström, Åsa Mattsson
Utvecklingsstrateg
Jämtlands läns landsting
Tel: 070-5763407
E-post: syvonne.nordstrom@regionjh.se

Se Rutin att fråga om våld i nära relation och att hantera svaret
(Giltig från och med 2017-09-15)

Region Jönköpings län
Elinor Petersson
Aukt. socionom, Folkhälsa och sjukvård
Våld i nära relation
Tel: 072-450 05 82
E-post: elinor.petersson@rjl.se

Se Handlingsplan våld i nära relationer 2015–2018

Region Kalmar län
Andréa Berg
Projektledare och sjuksköterska 
Våld i nära relationer
Samhällsplanering & tillväxt
Regional utvecklingsförvaltning
Tel: 072-201 71 99 
E-post: andrea.berg@regionkalmar.se

Se Vårdriktlinjer våld i nära relationer

Region Kronoberg
Valentina Hajra
Utvecklingsledare, Våld i nära relationer och barn som far illa 
Tel: 0470-58 31 59
E-post: valentina.hajra@kronoberg.se

Se Region Kronobergs webbplats med information om våld i nära relationer samt en handlingsplan.

Region Norrbotten
Ulla Isaksson, Moa Lygren
Verksamhetsstrateg
Hälso- och sjukvårdsenheten,
Tel: 070-298 43 28
E-post: ulla.m.isaksson@norrbotten.se

Se Vårdprogram våld i nära relationer

Region Norrbotten har även utarbetat material för yrkesverksamma som ett stöd när frågor om våldsutsatthet ska ställas.
Se Lathund med frågor om våld till vuxna
Se Lathund med frågor till barn och unga  

Region Skåne
Johan Öberg
Hälso- och sjukvårdsstrateg
Tel: 040-675 35 05
E-post: johan.oberg@skane.se

Se Våld i nära relationer, regionalt vårdprogram
(Giltigt till och med 2020-12-31)

Region Stockholm
Ylva Elvin-Nowak
Enhetschef Våld i nära relationer, Akademiskt primärvårdscentrum
Tel: 072-24 68 367
E-post: ylva.elvin-nowak@sll.se

Läs mer om Enheten våld i nära relationer
Se Regionalt vårdprogram 2019, våld i nära relationer

Region Sörmland
Ing-Marie Andrée
Mångfaldsstrateg
Tel: 0155-24 77 07
E-post: ing-marie.andree@regionsormland.se

Se Vårdprogram våld i nära relationer

Region Uppsala
Åsa Witkowski
Verksamhetschef
NCK, Akademiska sjukhuset
Tel: 018-611 28 01
E-post: asa.witkowski@akademiska.se

Se Vårdprogram våld i nära relationer
(reviderad 2019)

Region Värmland
Carin Jonsson 
Utvecklingsledare / Samordnare ”våld i nära relationer”
Tel: 054-61 41 03
E-post: carin.jonsson@regionvarmland.se

Se Region Värmlands webbplats om våld i nära relationer med vårdprogram. 

Region Västerbotten
Maria Stefansson
Hälsoutvecklare våld i nära relationer
Telefon: 070-329 92 11
E-post: maria.stefansson@regionvasterbotten.se

Se Region Västerbottens webbplats om våld i nära relationer med vårdprogram.

Region Västernorrland
Jessica Wiklund
Samordnare/Folkhälsoplanerare
Folkhälsoenheten
Tel: 072–242 42 33
E-post: jessica.wiklund@rvn.se

Maria Jakobsson
Projektledare 
Folkhälsoenheten
Tel: 060-18 27 93, 070-379 40 22
E-post: maria.jakobsson@rvn.se

Se Riktlinje – Våld i nära relation
(reviderad 2019-01)

Region Västmanland
Roger Englund
Samordnare Social hållbarhet
Våld/funktionsnedsättning
Tel: 021-481 82 85, 0721-14 39 794 
E-post: roger.englund@regionvastmanland.se

Se Region Västmanlands webbutbildning för medarbetare inom hälso- och sjukvård och tandvård med patientkontakt. Klicka på Hot och våld i nära relationer.

Västra Götalandsregionen
Kompetenscentrum om våld i nära relationer

Se Västsvensk portal om våld i nära relationer med information för hälso- och sjukvård.
Se Regionala medicinska riktlinjer

Region Östergötland
Karolin Olstam, Caroline Sjödell
Samordnare Våld i nära relationer och sexuell reproduktiv hälsa och HBTQ
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Tel: 010-103 71 32, 070-383 71 32
E-post: karolin.olstam@regionostergotland.se

Se Regiongemensamma riktlinjer våld i nära relation

Region Örebro län
Lilian Iwarson Sporrong
Utredningssekreterare,
Ledningskansliet
Tel: 072-74 272 99
E-post: lilian.ivarsson-sporrong@regionorebrolan.se

Se Våldsutsatthet – riktlinje för omhändertagande