Samverkan för ett bättre omhändertagande

Kollage med foton från polis, vård och socialtjänst.

Polis, rättsväsende, hälso- och sjukvård, socialtjänst och kvinnojourer är några av aktörerna runt en våldsutsatt kvinna. De måste samverka för att kunna ge henne den hjälp och det stöd hon har rätt till.

För att kvinnan ska få ett professionellt omhändertagande måste alla ta sitt ansvar och utföra sitt uppdrag. Men de olika aktörerna måste också samverka.

Det kräver kunskap, inte bara om vad den egna uppgiften är, utan också om vad de andra har för uppdrag och hur deras ansvar ser ut. För att samverkan ska fungera krävs också upparbetade kontaktnät som hela tiden måste underhållas.

Läs mer om aktörerna

Sekretess – hinder eller hjälp i arbetet?

Sekretessen mellan olika myndigheter kan ibland försvåra samverkan runt en patient. Samtidigt är sekretessen viktig som ett skydd för den enskilde. Med rätt kunskap om sekretessen kan det vara möjligt att samverka på ett bra sätt för patientens bästa.
Se filmer och läs mer
Läs expertintervju om sekretessgenombrott

Foto från panelsamtal i Almedalen om sekretess.

Ändrad lag om skyddad folkbokföring

Skyddade personuppgifter är ett samlingsbegrepp inom folkbokföringen för olika skyddsåtgärder för personer som är hotade och förföljda. Det finns tre grader av skydd av personuppgifter: sekretessmarkering, skyddad folkbokföring och fingerade personuppgifter.    

Den 1 januari 2019 infördes lagändringar för att stärka skyddet. Bland annat ersatte begreppet skyddad folkbokföring det tidigare begreppet kvarskrivning. Skyddad folkbokföring innebär att någon bostadsadress inte registreras för en person utan enbart en postadress, som går till ett skattekontor.
Läs mer i Socialstyrelsens meddelandeblad
Läs mer på Skatteverkets webbplats

Samverkan förebygger sexuellt våld

Porträtt Evelina Igebjörk

LÄRANDE EXEMPEL. I Piteå sker våldsförebyggande arbete i samverkan mellan regionen och kommunen när ungdomsmottagningen åker ut till skolorna och berättar om samtycke. Evelina Igebjörk i klass 9B i Solanderskolan i Öjebyn tycker det är bra att informationen ges. Intresset bland ungdomarna är stort sedan den nya sexualbrottslagstiftningen trädde i kraft i somras. 
Läs om projektet i Piteå

Socialstyrelsen om samverkan

"Vårdgivaren ska samverka internt för att samordna hälso- och sjukvårdsåtgärderna så att de inte motverkar varandra."

"Vårdgivaren ska vidare samverka externt med andra verksamheter, myndigheter och organisationer som berörs för att skapa förutsättningar för att samordna insatserna från de olika aktörerna så att de inte motverkar varandra."