”Viktigt med förberedelser inför vittnesmål”

Personal i vården blir ibland kallade att vittna i domstol. Att vittna är en skyldighet, även för den som arbetar i vården och har sekretess, och det finns tydliga regler för när och om sekretessen får brytas.

– Patienter som har blivit utsatta för våld och omhändertas av vården är både patient och brottsoffer. Här möts det medicinska och det rättsliga, säger Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på NCK. Åsa Witkowski som står i en sjukhuskorridor klädd i en mörk kavaj och vit blus.

Åsa Witkowski får ibland samtal från anställda i hälso- och sjukvården som vill rådgöra om hur de ska hantera sekretessen i relation till rättsväsendet.

– Vad får jag berätta? Det är den vanligaste frågan som jag får. De som ringer är också oroliga över att förtroendet för vården minskar om sekretessen bryts, säger hon.

– Reglerna för när sekretessen får brytas är tydliga, säger Åsa Witkowski.

Sekretessen får brytas i vissa situationer

Hälso- och sjukvårdens sekretess är lagstadgad och syftar till att skydda individens integritet. För den som arbetar med patienter har sekretessen och tystnadsplikten blivit naturliga förhållningssätt till hur information om patienten hanteras. Det är viktigt för att allmänheten ska ha förtroende för hälso- och sjukvården, särskilt i ärenden som kan vara känsliga för patienten.

I vissa situationer finns möjlighet att bryta sekretessen. Sekretessen får brytas om det handlar om ett brott som kan ge minst ett års fängelse, som våldtäkt, mord, grov kvinnofridskränkning och grov misshandel, eller försök till ett brott som kan ge minst två års fängelse. 

Att vittna är en skyldighet

Enligt lag är den som har gjort en iakttagelse av en brottshändelse skyldig att vittna. Det kallas för vittnesplikt. Personal i vården som har omhändertagit en patient med skador som uppstått genom ett brott har således skyldighet att vittna och bryta sekretessen om man kallas som vittne till en domstol.  

– Vårdens primära uppgift är att ge patienten bästa möjliga omhändertagande. När patienten också är ett brottsoffer kan vården vara en länk i rättskedjan och bidra med medicinsk kompetens. Att vittna är en skyldighet. Den som vittnar hjälper domstolen att döma rätt, därför är det betydelsefullt att vittna, säger Åsa Witkowski.

Viktigt med förberedelser inför vittnesmål

För att känna trygghet i situationen som vittne är det viktigt med förberedelser, säger Åsa Witkowski. Det kan handla om att ta reda på mer om vad det innebär att vittna. Men det kan också handla om att förbereda sig praktiskt.

– Ta med kallelsen till rättegången. Då har du som ska vittna med dig alla fakta om tid och plats. Sedan är det också viktigt att påminna sig om varför man ska vittna. Du är där därför att du har medicinsk kunskap och kompetens – det är bara du som kan uttala dig om din patient, säger Åsa Witkowski.

Rättegångsbalken om vittnelagboken som ligger på en uppslagen lagbok.

I Rättegångsbalken 36 kap 5 § andra stycket står att de får höras som vittnen, om något som anförtrotts dem i deras yrkesutövning, endast om det är medgivet i lag eller samtycke från den det berör ges.

I samma paragraf stycke 4 p2 sägs att vittnesplikt föreligger: om det är fråga om ett brottmål där minimistraffet är ett års fängelse eller om det handlar om försök till brott där minimistraffet är fängelse i två år.

Vid brott med ett straffminimum på två års fängelse viker vårdsekretessen så att till exempel läkare kan höras i ärendet utan samtycke från målsäganden.

Mer fakta på webbstödet om att bli kallad att vittna

Rättegångsbalken 36 kap Om vittne, 5 § på riksdagens webbplats
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) på riksdagens webbplats

Senast uppdaterad: 2022-04-06