"Viktigt hålla patienten informerad"

gynekologen Mariella Öberg som har mörkt uppsatt hår och glasögon samt är klädd i vita kläder för vårdanställda.Mariella Öberg, gynekolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vad är viktigast att tänka på i mötet med en kvinna som har utsatts för ett sexuellt övergrepp?
– Det viktigaste är att hålla patienten informerad. Ofta kommer kvinnan på en jourtid som innebär att hon måste vänta. Om vi inte informerar om att det kan ta tid innan hon får komma till en läkare kan det hända att kvinnan går. Ofta har hon redan varit hos polisen och inte sällan är hon trött när hon kommer till sjukvården.

– Det är också viktigt att alltid fråga om kvinnan vill genomgå den medicinska undersökningen och spårsäkringen. Vi får heller inte glömma att berätta att det går bra att avbryta om kvinnan så vill.

– Sedan är det betydelsefullt att komma ihåg att patienter som utsatts för sexuella övergrepp är som alla andra patienter, de ska alla bemötas på samma sätt.

Hur bör man lägga upp undersökningen?
– Jag börjar alltid med att berätta om vad jag ska göra och varför undersökningarna görs. Jag informerar om vad spårsäkringen är till för och att den är en del i rättskedjan.

– När jag undersöker brukar jag be kvinnan att ta av sig så lite som möjligt för att hon ska slippa känna sig avklädd. Jag brukar också alltid se till att det finns en filt för att kvinnan ska kunna hålla sig varm under undersökningen.

Vad ska man som personal tänka på efter att undersökningen är gjord?
– Jag gör alltid en riskbedömning. Det betyder att jag till exempel frågar kvinnan om hon har någon att gå hem till, om det är tryggt hemma eller om det finns någon anhörig att ringa.

– Om kvinnan har skador ser jag till att ordna en tid hos en specialist. Jag erbjuder också alltid uppföljning och informerar om stödtelefonen Kvinnofridslinjen.

Hur ser du på hälso- och sjukvårdens roll i omhändertagandet av kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp?
– Vi har en viktig roll i rättskedjan. För en del kan det kännas ovant och det är inte konstigt om man är rädd för att missa något. Rent tekniskt är det inte svårt att säkra spår, det är vetskapen om vad spårsäkringen kan leda till som gör att man som läkare kan uppleva att situationen är spänd. Vi vill så gärna göra rätt.

– På alla sjukhus över hela landet ska det finnas spårsäkringssatser med tillhörande guide. Om du följer guiden så går det bra. 

Senast uppdaterad: 2022-04-06