Ladda ner eller beställ material om omhändertagande efter sexuella övergrepp

Handbok 

NCK:s rapport "Handbok – Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp" (pdf, 2008)

NCK:s webbsida med beställningsformulär för att beställa rapporten i tryckt format

Guide

NCK:s "Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp" som innehåller praktiska instruktioner för bland annat undersökning, provtagning och utformning av rättsintyg uppdaterades i december 2022.
NCK:s publikation "Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp" (pdf)

Vid en tidigare revidering av guiden i april 2015 uppdaterades även diagnos- och åtgärdskoderna för hälso- och sjukvårdens omhändertagande efter ett sexuellt övergrepp. Här hittar du en sammanställning av koderna:
Sammanställning av diagnos- och åtgärdskoder för omhändertagande efter sexuellt övergrepp (pdf)

Instruktionsfilm 

Spårsäkring vid sexuella övergrepp
Instruktionsfilmen är framtagen av NCK särskilt för personal inom hälso- och sjukvården som möter patienter utsatta för sexuella övergrepp. Den visar en fullständig spårsäkring och undersökning av en kvinnlig och en manlig patient. Filmen är 11 minuter lång, den finns i både en svensk och en engelsk version. Filmen levereras på en USB-sticka.

Beställ filmen genom att skicka ett mejl med fullständiga kontaktuppgifter till e-postadress för att beställa filmen "Spårsäkring vid sexuella övergrepp" info@nck.uu.se.

 spårsäkringssatser som består av en vit pappkartong med etiketter på. Innehållet syns inte i bilden.Spårsäkringssats efter sexuella övergrepp

Spårsäkringssatsen som används av hälso- och sjukvården beställs från företaget Nordkrim, antingen direkt av hälso- och sjukvården eller via polisen i en lokal överenskommelse.

Serienoveller och lärarhandledning om sexuella övergrepp 

Serienovellerna Första helgen i juni och Världens sämsta sommarNCK har gett ut två serienoveller för unga om sexuella övergrepp i samarbete med konstnären Matilda Ruta. Del ett heter "Första helgen i juni". Del två heter "Världens sämsta sommar". Novellerna finns även översatta till engelska samt som nedladdningsbara pdf:er. 

NCK har även tagit fram en lärarhandledning för att använda serienovellerna i gymnasiet, SFI och gymnasiesärskolan. Med böckernas berättelser som utgångspunkt kan eleverna fördjupa sig i frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer. I lärarhandledningen finns förslag på diskussionsfrågor att ställa utifrån innehållet. 

NCK:s webbsida om serienovellerna
NCK:s webbsida med beställningsformulär för att beställa serienovellerna
NCK:s webbsida om lärarhandledningen till serienovellerna

Antologi om våldtäkt

I "Antologi. Sju perspektiv på våldtäkt" (2010) har NCK samlat några av Sveriges ledande experter för att belysa och analysera frågan om våldtäkt. Syftet med antologin var att skapa en samlad förståelse för problemet och visa hur olika perspektiv kan berika varandra. Observera att antologin publicerades före ändringen av lagstiftningen som rör sexuella övergrepp.

Rapporten "Antologi. Sju perspektiv på våldtäkt" (pdf, 2010)

Senast uppdaterad: 2023-01-20