Om handlingsprogrammet

Det nationella handlingsprogrammet består av "Handbok – Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp" och "Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp". Guiden har tagits fram i samarbete med Nationellt forensiskt centrum, NFC (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL).

Handboken riktar sig till vårdpersonal och beskriver handlingsprogrammet. Den innehåller också fakta och information om bland annat sexuella övergrepp och rättsväsendet.

Guiden innehåller checklistor och konkreta anvisningar för undersökning och spårsäkring.

Spårsäkringssats reviderad

I samarbete med NFC har NCK också reviderat den spårsäkringssats som används av hälso- och sjukvården vid undersökning efter ett sexuellt övergrepp. Spårsäkringssatsen ska finnas tillgänglig på alla polisstationer, sjukhus och vårdcentraler och innehåller allt material (tops, provrör, tejpfolier med mera) som krävs för att göra en komplett spårsäkring. Dessutom ingår den nya guiden i spårsäkringssatsen.

Genom att följa anvisningarna i handboken och guiden kan alla läkare som möter en patient som utsatts för ett sexuellt övergrepp ställa rätt frågor, ta rätt prover och svara för att prover och dokument hanteras rättssäkert.

Handboken reviderades senast 2010 och guiden revideras regelbundet.

Senast uppdaterad: 2022-04-06