Tandvårdens ansvar för våldsutsatta patienter

En kvinnlig tandvårdspersonal med långt ljust hår, klädd i en rödlila tshirt och vita byxor öppnar en dörr in till en tandvårdsklinik.

Tandvården har en viktig roll i arbetet med våldsutsatta genom att medverka till upptäckt, behandling och dokumentation av skador. Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god tandvård, vilket tydliggörs i tandvårdslagen (1985:125). För att kunna uppnå god vård måste så långt möjligt orsaken till de symtom som patienten söker för identifieras.

Författningen "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (HSLF-FS 2022:39)" omfattar även tandvården. Det är vårdgivarens ansvar att fastställa de rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Vårdgivaren bör fastställa rutiner för när och hur personalen ska ställa frågor om våld samt se till att personalen har kunskap om våld.

Tandvårdens ansvar

Tandläkare ställer frågor om utsatthet för våld

Medarbetare inom Folktandvården utbildade om våld

LÄRANDE EXEMPEL Folktandvården i Region Uppsala har utbildat alla medarbetare om utsatthet för våld. Totalt 600 personer har gått ”Webbkurs om våld” under våren 2021 och nu kan samtliga vuxna patienter få frågor om våldsutsatthet. Satsningen är en del av regionens nollvision för våld i nära relation. I NCK:s film tipsar Folktandvården om vad som behövs för att dra igång arbetet med att ställa frågor.

Lärande exempel om Folktandvårdens utbildningssatsning i Region Uppsala

instrumentpanel med borrfästen inne på en tandläkarmottagning.

Kliniska tecken på utsatthet

ett tandläkarrum med en tandläkarstol i turkos. I bakgrunden sitter en tandläkare.

FAKTA Det finns kliniska tecken som kan tyda på att en patient har varit utsatt för våld. Det kan röra sig om fysiska skador mot huvud, hals och ansikte samt tandskador. Men också tandvårdsrädsla, omfattande kariesangrepp eller att patienten uteblir från behandling. För vuxna patienter kan även en överbeskyddande partner vara en signal om att allt inte står rätt till.

Mer om kliniska tecken på utsatthet för våld

Tandvården kan bidra till att upptäcka sexuella övergrepp

FORSKNING I tandläkarstolen kan minnet av ett sexuellt övergrepp triggas. Genom att bättre förstå patientens reaktioner kan tandvården bidra till att upptäcka våld. Forskning från Malmö universitet har identifierat vilka reaktionerna är och hur de kan tolkas.

Intervju med tandläkare Eva Wolf om forskningen om patienters reaktioner på våld

Här kan du också lyssna på ett podd-avsnitt med Eva Wolf om tandvård efter sexuella övergrepp. Podden är skapad av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen. 

en modell av ett tandbett som visar alla tänder i en mun. Ovanpå ligger en tandborste.

"Informera om att det finns hjälp att få"

PRAKTISKT STÖD Det är viktigt att ge stöd och informera om de möjligheter som finns att få hjälp. Patienten bör också hänvisas vidare, exempelvis till socialtjänsten eller till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. Det säger Therese Kvist som är odontologie doktor vid Karolinska institutet och specialisttandläkare på Tandläkarhögskolan.

Intervju med specialisttandläkare Therese Kvist om betydelsen av att ge stöd till patienter som är utsatta för våld

tandläkaren Therese Kvist som har långt, uppsatt, ljust hår och är klädd i en grön tröja. Kring halsen hänger ett rött nyckelband.

Var uppmärksam på signaler om att situationen inte känns bra

LÄSTIPS Tandvårdsrädsla är vanligare bland patienter som har varit utsatta för sexuella övergrepp, visar forskning. Men hur upplever patienterna ett besök hos tandvården? Det har forskare vid Malmö och Lunds universitet undersökt genom intervjuer med personer som utsatts för sexuella övergrepp.

Enligt studien är det viktigt att tandvården har individen i fokus, att personalen är uppmärksam på tecken som signalerar att situationen inte känns bra och att fråga om utsatthet för våld. Forskarna lyfter även fram att personalen bör vara medveten om den egna maktpositionen i relation till patienten. 

Läs mer

Dental care of patients exposed to sexual abuse: Need for alliance between staff and patients (pdf) (Eva Wolf, David Grinneby, Petra Nilsson, Gisela Priebe) 
European Journal of Oral Sciences, ISSN 0909-8836, E-ISSN 1600-0722, Vol. 129, nr 3, 2021

Senast uppdaterad: 2023-04-04