"Tandvården har unik möjlighet upptäcka våldsutsatthet"

Porträtt Therese KvistTherese Kvist är odont dr vid Karolinska institutet och specialisttandläkare på Tandläkarhögskolan.

Varför bör tandvården vara uppmärksam på om patienter är eller har varit utsatta för våld?
– Förutom att behandla patienten odontologiskt bör vi kunna hänvisa patienter vidare till rätt stöd och hjälp. Därför är det viktigt att identifiera de fall där våld eller dess konsekvenser är orsaken till skador, sjukdom eller uteblivna besök. Tandvården har en relativt unik möjlighet att upptäcka våldsutsatthet. Vi kallar alla barn och ungdomar upp till 21 års ålder och träffar vuxna som är eller kan ha varit utsatta för våld. För att vi ska kunna ta hand om våra patienters tänder på ett bra sätt är det viktigt att se till hela deras sociala situation, bland annat kan det påverka deras möjligheter att fullfölja behandlingen.

Vad bör personalen inom tandvården tänka på i mötet med barn eller vuxna där det finns en misstanke om våld?
– När symtombilden inte kan förklaras av annan orsak så bör man tänka att våld kan vara en del av anamnesen. Då bör frågor om våld ställas och det kan komma in på ett naturligt sätt när vi pratar om kost och andra hälsofaktorer.
 
Hur ska man agera om man har en sådan misstanke?
– Det är viktigt att ge stöd och informera om de möjligheter som finns att få hjälp. Patienten bör också hänvisas vidare, exempelvis genom att förmedla kontakt med socialtjänsten eller ge ett kort med numret till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Vid oro för att barn lever med våld i hemmet ska alltid en orosanmälan göras till socialtjänsten så att de kan utreda farhågorna. Det gäller även om man inte har träffat barnet.
 
Vilka signaler och tecken är det viktigt att vara uppmärksam på?
– Ofta handlar det om uteblivna besök vid upprepade tillfällen utan att det finns en rimlig förklaring. Även dental försummelse kan vara ett tecken på att allt inte står rätt till. Det är viktigt att ha en förståelse för hur våld påverkar vuxna och barn och sätta in problem med tänderna i en social kontext. Tandvårdsrädsla som inte förklaras av någon annan orsak kan vara ytterligare ett tecken, liksom skador som inte stämmer överens med den historia som berättas. Upprepade traumatiska skador är också signaler om att en patient kan vara utsatt för våld.

Avhandling från Karolinska institutet "A dental perspective on child maltreatment" av Therese Kvist (pdf, 2016)
Kunskapsbankens forskarpresentation av Therese Kvist 

Senast uppdaterad: 2022-05-12