Att ställa frågor om våld inom hälso- och sjukvården

Stillbild ur NCK:s utbildningsfilm om att ställa frågor om våld till patienter.

Personalen inom hälso- och sjukvården har en nyckelroll för att upptäcka kvinnor som utsätts för våld. Frågor om våld bör därför ställas rutinmässigt som en del av den medicinska anamnesen (sjukdomshistorien).

Det finns starkt vetenskapligt stöd för att fysiskt, psykiskt och sexuellt våld har negativa effekter på den kroppsliga och mentala hälsan. Många våldsutsatta kvinnor söker vård upprepade gånger för både akuta och kroniska symtom utan att den bakomliggande orsaken kommer fram. Om frågor om våld ställs rutinmässigt till patienterna kan fler få den hjälp de behöver.

Läs om vårdpersonalens roll

Relaterat

Under Almedalsveckan 2018 arrangerade NCK ett panelsamtal med rubriken "Kan frågor om våld rädda liv. Vårdens nyckelroll i arbetet mot våld.
Se samtalet här

Vetenskaplig artikel i Läkartidningen 2016
Att ha varit utsatt för våld ökar risken för ohälsa senare i livet

Artikel i SFOG:s medlemsblad, 3/2015
Nya föreskrifter för hälso- och sjukvården om att identifiera våldsutsatthet bland patienter

Artikel i Ortopediskt magasin, 1/2014
Vilket ansvar tar vi som ortopeder?

Artikel i Jordemodern, 7-8/2013
Mödrahälsovården i Uppsala län, pilotdokumentation av våldsutsatthet i nära relation

Debattartikel i DN, 13 maj 2011
Vården måste fråga kvinnor om de har utsatts för våld

Medicinsk kommentar i Läkartidningen, 18 oktober 2011
Att fråga kvinnor om våldsutsatthet måste bli rutin