Ladda ner eller beställ material om omhändertagande efter sexuella övergrepp

Handbok 

NCK:s rapport "Handbok – Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp" (pdf, 2008)

NCK:s webbsida med beställningsformulär för att beställa rapporten i tryckt format

Guide

NCK:s "Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp" som innehåller praktiska instruktioner för bland annat undersökning, provtagning och utformning av rättsintyg uppdaterades i maj 2019.
NCK:s publikation "Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp" (pdf)

Vid en tidigare revidering av guiden i april 2015 uppdaterades även diagnos- och åtgärdskoderna för hälso- och sjukvårdens omhändertagande efter ett sexuellt övergrepp. Här hittar du en sammanställning av koderna:
Sammanställning av diagnos- och åtgärdskoder för omhändertagande efter sexuellt övergrepp (pdf)

Instruktionsfilm 

Spårsäkring vid sexuella övergrepp
Instruktionsfilmen är framtagen av NCK särskilt för personal inom hälso- och sjukvården som möter patienter utsatta för sexuella övergrepp. Den visar en fullständig spårsäkring och undersökning av en kvinnlig och en manlig patient. Filmen är 11 minuter lång, den finns i både en svensk och en engelsk version. Filmen levereras på en USB-sticka.

Beställ filmen genom att skicka ett mejl med fullständiga kontaktuppgifter till e-postadress för att beställa filmen "Spårsäkring vid sexuella övergrepp" info@nck.uu.se.

Foto på spårsäkringssatser.Spårsäkringssats efter sexuella övergrepp

Spårsäkringssatsen som används av hälso- och sjukvården beställs från företaget Nordkrim, antingen direkt av hälso- och sjukvården eller via polisen i en lokal överenskommelse.

Serienoveller om våldtäkt

Serienovellerna Första helgen i juni och Världens sämsta sommarNCK har gett ut två serienoveller för unga om våldtäkt i samarbete med konstnären Matilda Ruta. Del ett heter "Första helgen i juni". Del två heter "Världens sämsta sommar". Novellerna finns även översatta till engelska. Novellerna finns enbart i tryckt format. 

NCK:s webbsida med beställningsformulär för att beställa serienovellerna